احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است

‏ ‏

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است

‏         مسأله 2646- چند چیز در غذا خوردن مکروه است: اول: در حال سیری غذا خوردن. ‏

‏دوم: پرخوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش ‏‎ ‎‏می‌آید. سوم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن ‏‎ ‎‏غذای گرم ‏‎[1]‎‏. پنجم: فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد. ششم: بعد از گذاشتن ‏‎ ‎‏نان در سفره،منتظر چیز دیگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن نان ‏‎ ‎‏زیر ظرف غذا. نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 539

‏در آن نماند. دهم: پوست کندن میوه. یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آن که کاملاً ‏‎ ‎‏آن را بخورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 540

  • -غذای داغ مکروه است.