احکام طلاق
احکام متفرقۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام متفرقۀ طلاق

‏ ‏

احکام متفرقۀ طلاق

‏         مسأله 2545- اگر با زن نامحرمی به گمان این که عیال خود او است نزدیکی کند، ‏‎ ‎‏چه زن بداند که او شوهرش نیست،یا گمان کند شوهرش می‌باشد،باید عدّه ‏‎ ‎‏نگهدارد.‏

‏         مسأله 2546- اگر با زنی که می‌داند عیالش نیست زنا کند،چه زن بداند که آن مرد ‏‎ ‎‏شوهر او نیست،یا گمان کند شوهرش می‌باشد،لازم نیست ‏‎[1]‎‏عدّه نگهدارد.‏

‏         مسأله 2547- اگر مرد،زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود ‏‎ ‎‏طلاق و عقد آن زن صحیح است،ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.‏

‏         مسأله 2548- هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، ‏‎ ‎‏یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد،این شرط باطل است،ولی ‏‎ ‎‏چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند،یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد،از طرف ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 514

‏او برای طلاق خود وکیل باشد،چنانچه به رضایت ‏‎[2]‎‏شوهرش خود را طلاق دهد ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 2549- زنی که شوهرش گم شده،اگر بخواهد به دیگری شوهر کند،باید نزد ‏‎ ‎‏مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.‏

‏         مسأله 2550- پدر و جدّ پدری دیوانه،می‌توانند زن او را طلاق بدهند ‏‎[3]‎

‏         مسأله 2551- اگر پدر یا جدّ پدری برای طفل خود زنی را صیغه کند،اگرچه مقداری از ‏‎ ‎‏زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد مثلاً برای پسر چهارده سالۀ خودش زنی را ‏‎ ‎‏دو ساله صیغه کند،چنانچه صلاح بچه باشد،می‌تواند مدت آن زن را ببخشد ولی زن ‏‎ ‎‏دائمی او را نمی‌تواند طلاق دهد.‏

‏         مسأله 2552- اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده،مرد دو نفر را عادل بداند و ‏‎ ‎‏زن خود را پیش آنان طلاق دهد،دیگری که آنان را عادل نمی‌داند می‌تواند آن زن را ‏‎ ‎‏بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند،اگر چه احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب ‏‎[4]‎‏آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را ‏‎ ‎‏عقد نکند.‏

‏         مسأله 2553- اگر کسی زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد چنانچه مخارج ‏‎ ‎‏او را مثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از یک سال بگوید:یک سال پیش تو را ‏‎ ‎‏طلاق دادم و شرعاً هم ثابت کند،می‌تواند چیزهایی را که در آن مدت برای زن تهیه ‏‎ ‎‏نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد،ولی چیزهایی را که مصرف کرده ‏‎ ‎‏نمی‌تواند از او مطالبه نماید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 515

  • -اگر زن نداند که شوهرش است بنابر احتیاط واجب است عدّه نگهدارد.
  • -معلوم نیست رضایت شرط باشد.
  • -با مراعات مصلحت.
  • -ترک نشود.