احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
مسائل متفرقه شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه شیردادن

‏ ‏

مسائل متفرقه شیردادن

‏         مسأله 2498- مستحب است از زن‌ها جلوگیری کنند که هر بچه‌ای را شیر ندهند،زیرا ‏‎ ‎‏ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ‏‎ ‎‏ازدواج نمایند.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 504

‏         مسأله 2499- کسانی که به واسطۀ شیر خوردن،خویشی پیدا می‌کنند مستحب است ‏‎ ‎‏یکدیگر را احترام نمایند،ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و حق‌های خویشی که انسان ‏‎ ‎‏با خویشان خود دارد برای آنان نیست.‏

‏         مسأله 2500- در صورتی که ممکن باشد،مستحب است بچه را دو سال تمام شیر ‏‎ ‎‏بدهند.‏

‏         مسأله 2501- اگر به واسطۀ شیر دادن،حق شوهر از بین نرود،زن می‌تواند بدون اجازۀ ‏‎ ‎‏شوهر،بچۀ کس دیگر را شیر دهد،ولی جایز نیست بچه‌ای را شیر دهد که به واسطۀ ‏‎ ‎‏شیردادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود.مثلاً اگر شوهر او دختر شیرخواری را ‏‎ ‎‏برای خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد،چون اگر آن دختر را شیر دهد ‏‎ ‎‏خودش مادر زن شوهر می‌شود و بر او حرام می‌گردد.‏

‏         مسأله 2502- اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود،باید دختر شیرخواری را ‏‎ ‎‏مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطی که در مسأله 2483 گفته ‏‎ ‎‏شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد.‏

‏         مسأله 2503- اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطۀ شیر ‏‎ ‎‏خوردن،آن زن بر او حرام شده،مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده،چنانچه تصدیق او ‏‎ ‎‏ممکن باشد،نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند.و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم ‏‎ ‎‏حرف او را قبول نماید عقد باطل است،پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد،یا ‏‎ ‎‏نزدیکی کرده باشد،ولی در وقت نزدیکی کردن،زن بداند بر آن مرد حرام است،مهر ‏‎ ‎‏ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده،شوهر باید مهر او را مطابق ‏‎ ‎‏زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.‏

‏         مسأله 2504- اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطۀ شیر خوردن بر مردی حرام شده، ‏‎ ‎‏چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 505

‏مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در ‏‎ ‎‏مسأله پیش گفته شد.‏

‏مسأله 2505- شیردادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:‏

‏اول:خبر دادن عدّه‌ای که انسان از گفتۀ آنان یقین پیدا کند.‏

‏دوم:شهادت دو مرد عادل یا چهار زن که عادل باشند،ولی باید شرایط شیر دادن را ‏‎ ‎‏هم بگویند،مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان ‏‎ ‎‏زن شیرخورده و چیزی هم در بین نخورده،و همچنین سایر شرطها را که در مسأله ‏‎ ‎‏2483 گفته شد شرح دهند ‏‎[1]‎

‏         مسأله 2506- اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا ‏‎ ‎‏نه،یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیرخورده بچه به کسی محرم نمی‌شود ولی ‏‎ ‎‏بهتر آن است که احتیاط کنند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 506

  • -اگر معلوم باشد که شاهدها شرایط شیر دادن را می‌دانند و با هم مخالفت در عقیده ندارند ثابت می‌شود بدون شرح دادن در صورتی که معلوم باشد با مرد یا زن هم مخالفت ندارند در شرایط.