احکام زکات
نِصاب شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نِصاب شتر

‏ ‏

نِصاب شتر

‏         مسأله 1918- شتر دوازده نصاب دارد:اول:پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا ‏‎ ‎‏شمارۀ شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.دوم:ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. ‏

‏سوم:پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.چهارم:بیست شتر و زکات آن چهار ‏‎ ‎‏گوسفند است.پنجم:بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.ششم:بیست و ‏‎ ‎‏شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.هفتم:سی و شش ‏‎ ‎‏شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.هشتم:چهل و شش شتر ‏‎ ‎‏و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.نهم:شصت و یک شتر و ‏‎ ‎‏زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.دهم:هفتاد و شش شتر و ‏‎ ‎‏زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.یازدهم:نود و یک شتر و زکات ‏‎ ‎‏آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.دوازدهم:صد و بیست و یک شتر و ‏‎ ‎‏بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری ‏‎ ‎‏بدهد که داخل سال سوم شده باشد،یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا ‏‎ ‎‏یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند.ولی ‏‎ ‎‏در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند،یا اگر چیزی باقی می‌ماند، ‏‎ ‎‏از نه تا بیشتر نباشد،مثلاً اگر 140 شتر دارد،باید برای صد تا،دو شتری که داخل سال ‏‎ ‎‏چهارم شده و برای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد. ‏‎[1]‎


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 384

‏         مسأله 1919- زکات مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شمارۀ شترهایی که دارد از ‏‎ ‎‏نصاب اول که پنج است بگذرد،تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده،فقط باید زکات ‏‎ ‎‏پنج تای آن را بدهد.و همچنین است در نصاب‌های بعد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 385

  • -شتر زکات باید ماده باشد.