مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : یزدی، سید محمد کاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷ - ۱۳۳۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

سرشناسه:  ی‍زدی‌، سیدم‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۲۴۷ ـ ۱۳۳۸ ق.‬عنوان ونام پدیدآور: العروة ‌‌الوثقی (المجلد الثانی)/ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ال‍ی‍زدی‌.‬ مع‌ تعالیق الإمام الخمینی‬.مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392. مشخصات ظاهری:  ج.2 (709 ص.).‬ 2 ج.فروست:  موسوعة الإمام الخمینی(س) ؛ 25.‬  ISBN:  978 - 964  - 212  - 341 - 4    (ج.2)978 - 964  - 212  - 339 - 1 (دوره)  شابک:  وضعیت فهرستنویسی:  فیپا. (ج.1)   یادداشت: عربی. چاپ قبلی این ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط همین ن‍اش‍ر در س‍ال 1380 و به صورت تک جلد‌ی بوده‌ اس‍ت‌. مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.موضوع:  فقه جعفری ـ ـ قرن ۱۴.   شناسه افزوده: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸./    مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم.رده بندی‌کنگره:     4  ع 4  ی /9/  183   BP    رده بندی‌دیویی:      ۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره کتابشناسی ملی:    ۳۲۸۵۹۸۶                                                              

      

      

‏ ‏

‏ ‏

       کد/ م 2874

  

Vezarat ErshadARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

العروة ‌‌الوثقی‌ مع ‌تعالیق الإمام الخمینی/ المجلد الثانی 

المؤلف‌: حضرت الإمام الخمینی(س) 

التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)

الطبعة الاُولی:   1392 ش1434 ق  ‍ 

الکمیة:  2000 نسخة

سعر الموسوعة (50 مجلداً):  900000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                      ‏تـم إصدار هذا الکتاب بالتعاون مع

          المعاونیة الثقافیة فی وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 2

(19)


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 3

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 4