احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
6-فرو بردن سر در آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

6-فرو بردن سر در آب

‏ ‏

6-فرو بردن سر در آب

‏         مسأله 1617- اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد،اگرچه باقی بدن او از آب ‏‎ ‎‏بیرون باشد،روزه‌اش باطل می‌شود ‏‎[1]‎‏.ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر ‏‎ ‎‏بیرون باشد،روزه باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1618- اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگر در آب فرو ‏‎ ‎‏برد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏مسأله 1619- اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1620- اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1621- اگر سر را در گلاب فرو برد،روزه باطل می‌شود ‏‎[2]‎‏و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است ‏‎[3]‎‏که سر را در آب‌های مضاف دیگر هم فرو نبرد ولی در چیزهای دیگری که ‏‎ ‎‏روان است اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1622- اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد،یا ‏‎ ‎‏فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد،روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1623- اگر به خیال این که آب سر او را نمی‌گیرد،خود را در آب بیندازد و آب ‏‎ ‎‏تمام سر او را بگیرد،روزه‌اش اشکال دارد ‏‎[4]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 325

‏         مسأله 1624- اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد،یا دیگری به زور ‏‎ ‎‏سر او را در آب فرو برد،چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است،یا آن کس ‏‎ ‎‏دست خود را بردارد،باید فوراً سر را بیرون آورد،و چنانچه بیرون نیاورد،روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1625- اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، ‏‎ ‎‏روزه و غسل او صحیح است.‏

‏         مسأله 1626- اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد، ‏‎ ‎‏چنانچه روزۀ او،مثل روزۀ رمضان واجب معیّن باشد،روزه و غسل هر دو باطل ‏‎[5]‎‎ ‎‏است و اگر روزه مستحب باشد،یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معیّنی ‏‎ ‎‏ندارد غسل صحیح و روزه باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 1627- اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد، ‏‎ ‎‏اگرچه نجات دادن او واجب باشد،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 326

  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -واجب نیست.
  • -اگر عادتاً با افتادن زیر آب می‌رود با التفات به آن روزه‌اش باطل است بنابر احتیاط و الّا باطل نیست مگر آن که بداند زیر آب می‌رود.
  • -بنابر احتیاط واجب.