احکام نماز
سجود
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

‏ ‏

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

‏         مسأله 1085- باید بر زمین و چیزهای غیرخوراکی که از زمین می‌روید،مانند چوب ‏‎ ‎‏و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی و معدنی ‏‎[1]‎‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏         مسأله 1086- احتیاط واجب آن است که بر برگ مو،سجده نکنند ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1087- سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراک حیوان است مثل ‏‎ ‎‏علف و کاه صحیح است.‏

‏         مسأله 1088- سجده بر گُل‌هایی که خوراکی نیستند،صحیح است ولی سجده بر ‏‎ ‎‏دواهای خوراکی که از زمین می‌روید،مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحیح نیست. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 222

‏         مسأله 1089- سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در ‏‎ ‎‏شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست.‏

‏         مسأله 1090- سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است و احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن ‏‎ ‎‏است که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن سجده نکنند.‏

‏         مسأله 1091- اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلاً از کاه ساخته ‏‎ ‎‏باشند،می‌شود بر آن سجده کرد ولی سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده ‏‎ ‎‏اشکال ندارد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 1092- برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌باشد، ‏‎ ‎‏بعد از آن خاک،بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است.‏

‏         مسأله 1093- اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد،یا اگر دارد به واسطۀ سرما ‏‎ ‎‏یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‌تواند بر آن سجده کند،چنانچه لباس او از کتان یا پنبه ‏‎ ‎‏است،باید به لباسش سجده کند و اگر از چیز دیگر است باید بر پشت دست ‏‎[5]‎‏یا چیز ‏‎ ‎‏معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر ‏‎ ‎‏پشت دست ممکن است،بر چیز معدنی سجده نکند.‏

‏         مسأله 1094- سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد ‏‎ ‎‏باطل است ‏‎[6]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 223

‏         مسأله 1095- اگر در سجدۀ اول،مهر به پیشانی بچسبد و بدون این که مهر را بردارد ‏‎ ‎‏دوباره به سجده رود اشکال ندارد ‏‎[7]‎‏و دو سجده حساب می‌شود.‏

‏         مسأله 1096- اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که سجده ‏‎ ‎‏بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد،باید نماز را بشکند و اگر ‏‎ ‎‏وقت تنگ است باید به لباسش اگر از پنبه ‏‎[8]‎‏یا کتان است سجده کند و اگر از چیز دیگر ‏‎ ‎‏است بر پشت دست،یا چیز معدنی مانند انگشتری عقیق سجده نماید و احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است،به چیز معدنی سجده نکند.‏

‏         مسأله 1097- هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن ‏‎ ‎‏باطل است،اگر ممکن باشد،باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر آن ‏‎ ‎‏صحیح است بکشد و اگر ممکن نباشد،چنانچه وقت نماز وسعت دارد،باید نماز را ‏‎ ‎‏بشکند و اگر وقت تنگ است،در صورتی که لباسش از پنبه ‏‎[9]‎‏یا کتان است،باید ‏‎ ‎‏پیشانی را از روی آن به روی لباسش بکشد و اگر از چیز دیگر است پیشانی را از روی ‏‎ ‎‏آن به پشت دست یا چیزی معدنی بکشد.‏

‏         مسأله 1098- اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن ‏‎ ‎‏باطل است،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1099- سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و بعضی از مردم ‏‎ ‎‏عوام که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می‌گذارند،اگر برای شکر خداوند ‏‎ ‎‏متعال باشد،اشکال ندارد وگرنه حرام است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 224

  • -مثل عقیق و فیروزه و نقره،و اما به مثل سنگ‌های معدنی از قبیل سنگ مرمر وسنگ‌های سیاه سجده صحیح است.
  • -اگر برگ خشک شده باشد جایز است.
  • -واجب نیست و به همه آنهایی که ذکر شده می‌شود سجده کرد.
  • -اشکال ندارد.
  • -اگر لباس از کتان و پنبه ندارد به لباس دیگر که از جنس آنها نیست سجده کند،واگر آن هم نیست به پشت دست سجده کند،و اگر نمی‌شود به معدن مثل عقیق و فیروزه سجده کند.
  • -مگر آن که سر را که روی آنها گذاشتند پس از فرو رفتن مقداری آرام بگیرد.
  • -اشکال دارد.
  • -اگر لباس غیر از پنبه و کتان دارد بر آن سجده کند البته در صورت نبودن لباس پنبه وکتان،و اگر لباس ندارد به پشت دست و اگر نمی‌شود به معدن سجده کند.
  • -در مسأله پیش ترتیب گفته شده.