احکام طهارت
غسل مسّ میّت
نبش قبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نبش قبر

‏ ‏

نبش قبر

‏         مسأله 648- نبش قبر مسلمان؛یعنی شکافتن قبر او،اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام ‏‎ ‎‏است،ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 649- نبش قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا اگرچه سال‌ها بر آن گذشته ‏‎ ‎‏باشد حرام است ‏‎[1]‎

‏مسأله 650- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:‏

‏اول:آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در ‏‎ ‎‏آن‌جا بماند.‏

‏دوم:آن که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن ‏‎ ‎‏راضی نشود که در قبر بماند،و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثۀ او ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 134

‏رسیده با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند،ولی اگر ‏‎ ‎‏وصیت کرده باشد ‏‎[2]‎‏که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند،برای بیرون آوردن ‏‎ ‎‏اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند.‏

‏سوم:آن که میت بی‌غسل یا بی‌کفن دفن شده باشد،یا بفهمند غسلش باطل بوده،یا ‏‎ ‎‏به غیر دستور شرع کفن شده یا در قبر،او را رو به قبله نگذاشته‌اند.‏

‏چهارم:آن که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند.‏

‏پنجم:آن که میت را در جایی که بی‌احترامی به اوست مثل قبرستان کفار یا جایی که ‏‎ ‎‏کثافت و خاکروبه می‌ریزند دفن کرده باشند.‏

‏ششم:آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است،قبر ‏‎ ‎‏را بشکافند؛مثلاً بخواهند بچۀ زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفنش کرده‌اند ‏‎ ‎‏بیرون آورند.‏

‏هفتم:آن که بترسند درنده‌ای بدن میت را پاره کند،یا سیل او را ببرد یا دشمن ‏‎ ‎‏بیرون آورد.‏

‏هشتم:آن که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است ‏‎[3]‎‏که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت ‏‎ ‎‏دیده نشود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 135

  • -بنابر اقوا در آنهایی که زیارتگاه است و بنابر احتیاط واجب در غیر آنها.
  • -اگر وصیت او زیادتر از یک سوم مالش نباشد.
  • -بلکه بنابر احتیاط واجب.