احکام طهارت
وضو
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏ ‏

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏مسأله 322- برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:‏

‏اول:برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.‏

‏دوم:برای سجده و تشهد فراموش شده،اگر بین آنها و نماز حَدَثی از او سرزده مثلاً ‏‎ ‎‏بول کرده باشد.و احتیاط واجب آن است که برای سجدۀ سهو هم ‏‎[1]‎‏وضو بگیرد.‏

‏سوم:برای طواف واجب خانۀ کعبه.‏

‏چهارم ‏‎[2]‎‏:اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 66

‏پنجم:اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.‏

‏ششم:برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند ‏‎ ‎‏آن،در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ‏‎ ‎‏ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو،بی‌احترامی به قرآن است باید بدون این که ‏‎ ‎‏وضو بگیرد،قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد،یا اگر نجس شده آب بکشد.‏

‏         مسأله 323- مس نمودن خط قرآن؛یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای ‏‎ ‎‏کسی که وضو ندارد،حرام است.و احتیاط واجب آن است ‏‎[3]‎‏که موی خود را هم به ‏‎ ‎‏خطّ قرآن نرساند ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگری ترجمه کنند مس ‏‎ ‎‏آن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 324- جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست،ولی اگر مس ‏‎ ‎‏نمودن آنان بی‌احترامی به قرآن باشد،باید از آنان جلوگیری کنند.‏

‏         مسأله 325- کسی که وضو ندارد،حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی ‏‎ ‎‏نوشته شده باشد مس نماید.و احتیاط واجب آن است ‏‎[4]‎‏که اسم مبارک پیغمبر و امام و ‏‎ ‎‏حضرت زهرا علیهم السلام را هم مس ننماید.‏

‏         مسأله 326- اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا ‏‎ ‎‏غسل کند صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن برای نماز وضو ‏‎ ‎‏بگیرد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 327- کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از ‏‎ ‎‏وضو بفهمد وقت داخل نشده،وضوی او صحیح است.‏

‏         مسأله 328- مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 67

‏مسجد و حرم امامان علیهم السلام وضو بگیرد،و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن و ‏‎ ‎‏نوشتن آن و نیز برای مس حاشیۀ قرآن و برای خوابیدن،وضو گرفتن مستحب است،و ‏‎ ‎‏نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد،و اگر برای یکی از این کارها ‏‎ ‎‏وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد،می‌تواند به‌جا آورد مثلاً می‌تواند با ‏‎ ‎‏آن وضو نماز بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 68

  • -برای سجده سهو وضو واجب نیست.
  • -در وفای به نذر و مثل آن واجب است وضوی مستحبی به‌جا آورد و وضو برای این سه واجب نیست بلکه وفای به آنها واجب است بلکه وضو در تمام موارد حتی برای نمازهای واجب هم مستحب است و هیچ‌گاه وضو واجب تکلیفی نمی‌شود.
  • -واجب نیست.
  • -واجب نیست مگر این که هتک و بی‌احترامی لازم بیاید که در این صورت حرام است.