فهارس
6ـ فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

6ـ فهرست منابع

‏1ـ قرآن کریم.‏

‏2ـ آداب الصلاة‏

‏     ‏‏امام خمینی  ‏‏قدس سره‏‏، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ‏‏قدس سره‏‏، 1370 ش.‏

‏3ـ اُثولوجیا افلوطین عند العرب‏

‏     ‏‏افلوطن، قم، انتشارات بیدار، 1413 ق.‏

‏4ـ الاحتجاج‏

‏     ‏‏احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، قم، انتشارات اسوه، 1413 ق.‏

‏5ـ احیاء علوم الدین‏

‏     ‏‏ابوحامد محمد بن محمد غزالی، بیروت، دارالمعرفة.‏

‏6ـ الاختصاص‏

‏     ‏‏شیخ مفید، قم، موسسة النشر الاسلامی.‏

‏7ـ اختیار معرفة الرجال = رجال کشی‏

‏     ‏‏شیخ طوسی، قم، موسسة آل البیت  ‏‏علیهم السلام‏‏، 1404 ق.‏

‏8ـ اخلاق ناصری‏

‏     ‏‏خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1369 ش.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 457

‏9ـ الاسفار الاربعه = الحکمة المتعالیة‏

‏     ‏‏صدرالمتالهین شیرازی، قم، مکتبة مصطفوی.‏

‏10ـ الاشارات و التنبیهات‏

‏     ‏‏ابوعلی حسین بن عبداللّه بن سینا، طهران، دفتر نشر کتاب، 1403 ق.‏

‏11ـ اُصول کافی‏

‏     ‏‏محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.‏

‏12ـ اعتقادات‏

‏     ‏‏علامه شیخ محمد باقر مجلسی، اصفهان، مکتبة المجلسی، 1409 ق.‏

‏13ـ اعیان الشیعة‏

‏     ‏‏سید محسن امین عاملی، تحقیق حسن امین، بیروت، دارالتعارف، 1406 ق.‏

‏14ـ اقبال الاعمال‏

‏     ‏‏علی بن موسی بن جعفر بن طاوس، طهران، دارالکتب الاسلامیة، 1349 ش.‏

‏15ـ اقرب الموارد‏

‏     ‏‏سعید خوری شرتونی البنانی، قم، منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1403 ق.‏

‏16ـ امالی‏

‏     ‏‏محمد بن حسن طوسی، قم، موسسة البعثة، 1414 ق.‏

‏17ـ امثال و حکم‏

‏     ‏‏علی اکبر دهخدا، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375 ش.‏

‏18ـ انوار جلیه‏

‏     ‏‏مولی عبداللّه زنوزی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1371 ش.‏

‏19ـ الانسان الکامل‏

‏     ‏‏عزیزالدین نسفی، تهران، زبان و فرهنگ ایران، 1371 ش.‏

‏20ـ الانسان الکامل‏

‏     ‏‏شیخ عبدالکریم جیلی، قاهره، مکتبة و مطبعة مصطفی الحلبی، 1390 ق.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 458

‏21ـ اوصاف الاشراف‏

‏     ‏‏خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370 ش.‏

‏22ـ بحارالانوار‏

‏     ‏‏علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 ق.‏

‏23ـ تاج العروس من جواهر القاموس‏

‏     ‏‏محمد مرتضی حسینی زبیدی، بیروت، نشر دار الهدایة.‏

‏24ـ تحف العقول‏

‏     ‏‏حسین بن شعبة الحرّانی، قم، منشورات الشریف الرضی.‏

‏25ـ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏

‏     ‏‏عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.‏

‏26ـ تفسیر البرهان‏

‏     ‏‏سید هاشم بحرانی، قم، موسسة البعثة، 1415 ق.‏

‏27ـ تفسیر الدرّ المنثور‏

‏     ‏‏سیوطی، قم، مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1404 ق.‏

‏28ـ تفسیر صافی‏

‏     ‏‏ملامحسن فیض کاشانی، قم، دارالمرتضی للنشر، 1399 ق.‏

‏29ـ تفسیر القرآن کریم‏

‏     ‏‏محی الدین بن عربی، طهران، انتشارات ناصرخسرو، 1368 ش.‏

‏30ـ التفسیر الکبیر‏

‏     ‏‏فخرالدین محمد بن عمر رازی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1411 ق.‏

‏31ـ تفسیر نور الثقلین‏

‏     ‏‏عبدعلی بن جمعه حویزی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1412 ق.‏

‏32ـ توحید‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویة قمی، قم، موسسة النشر الاسلامی.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 459

‏33ـ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق‏

‏     ‏‏احمد بن محمد بن یعقوب رازی «مسکویه»، قم، انتشارات بیدار، 1371 ش.‏

‏34ـ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، تهران، مکتبة الصدوق،‏‎ ‎‏     1391 ق.‏

‏35ـ جامع الرواة‏

‏     ‏‏محمد بن علی اردبیلی غروی، قم، نشر مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1403 ق.‏

‏36ـ جامع السعادات‏

‏     ‏‏مولی محمد مهدی نراقی، قم، موسسة اسماعیلیان.‏

‏37ـ الجعفریات (ضمن قرب الاسناد)‏

‏     ‏‏محمد بن محمد اشعث، طهران، مکتبة نینوی.‏

‏38ـ چهل حدیث (اربعین حدیث)‏

‏     ‏‏امام خمینی  ‏‏قدس سره‏‏، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ‏‏قدس سره‏‏، 1372 ش.‏

‏39ـ الخصال‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، قم، نشر جماعة المدرسین،‏‎ ‎‏     1403 ق.‏

‏40ـ خمسۀ نظامی گنجوی‏

‏     ‏‏حکیم نظامی، تهران، انتشارات طوس، 1366 ش.‏

‏41ـ دیوان ابن فارض‏

‏     ‏‏عمر بن ابی الحسن الحموی معروف بابن الفارض، بیروت، المطبعة الادبیة، 1904 م.‏

‏42ـ دیوان حافظ‏

‏     ‏‏خواجـه حـافـظ شیـرازی، تـصحیح انـجوی شیـرازی، تهـران، انتشارات جـاویدان،‏‎ ‎‏     1372 ش.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 460

‏43ـ دیوان حلاّج‏

‏     ‏‏حسین بن منصور حلاّج، بیروت، مکتبة النهضة، 1394 ق.‏

‏44ـ دیوان لبید‏

‏     ‏‏بیروت، مطبعة دار صادر.‏

‏45ـ دیوان منسوب به امیرالمومنین‏

‏     ‏‏محمد بن الحسین بیهقی نیشابوری، قم، انتشارات اسوه، 1373 ش.‏

‏46ـ دیوان نشاط اصفهانی‏

‏     ‏‏موسسۀ مطبوعاتی شرق تهران.‏

‏47ـ دیوان هاتف اصفهانی‏

‏     ‏‏تهران، کتابفروشی ادب، 1332 ش.‏

‏48ـ الذریعة الی تصانیف الشیعة‏

‏     ‏‏محمد محسن آقابزرگ تهرانی، قم، انتشارات اسماعیلیان.‏

‏49ـ رجال النجاشی‏

‏     ‏‏احمد بن علی نجاشی، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1407 ق.‏

‏50ـ الرسالة السعدیة‏

‏     ‏‏علامه حلی، جمال الدین حسن بن یوسف، قم، مطبعة بهمن، 1410 ق.‏

‏51ـ الرسالة القشیریة‏

‏     ‏‏ابوالقاسم قشیری، قم، انتشارات بیدار، 1374 ش.‏

‏52ـ رشحات البحار‏

‏     ‏‏محمد علی شاه آبادی.‏

‏53ـ ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب‏

‏     ‏‏میرزا محمد علی مدرس تبریزی، تبریز، مکتبة خیام.‏

‏54ـ سفینة البحار‏

‏     ‏‏شیخ عباس قمی، تهران، مکتبة سنائی.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 461

‏55ـ سنن الترمذی‏

‏     ‏‏محمد بن عیسی بن سورة الترمذی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.‏

‏56ـ السنن الکبری‏

‏     ‏‏احمد بن حسین بن علی بیهقی، بیروت، دارالمعرفة.‏

‏57ـ السیرة النبویة‏

‏     ‏‏عبدالملک بن هشام حمیری، قم، انتشارات مصطفوی، 1368 ش.‏

‏58ـ شرح الاشارات و التنبیهات‏

‏     ‏‏خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز نشر کتاب، 1404 ق.‏

‏59ـ شرح اصول الکافی‏

‏     ‏‏صدرالمتالهین محمد بن ابراهیم شیرازی، طهران، مکتبة المحمودی، 1391 ق.‏

‏60ـ شرح اصول الکافی‏

‏     ‏‏مولی محمّد صالح مازندرانی، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1382 ق.‏

‏61ـ شرح فصوص الحکم‏

‏     ‏‏تاج الدین حسین بن حسن، تهران، انتشارات مولی، 1368 ش.‏

‏62ـ شرح منازل السائرین‏

‏     ‏‏مولی عبدالرزاق قاسانی، قم، انتشارات بیدار، 1372 ش.‏

‏63ـ الشفاء‏

‏     ‏‏ابوعلی حسین بن عبداللّه بن سینا، قم، مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1405 ق.‏

‏64ـ الصّحاح‏

‏     ‏‏اسماعیل بن حمّاد جوهری، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 ق.‏

‏65ـ صحیح مسلم‏

‏     ‏‏مسلم بن حجّاج قشیری نیسابوری، بیروت، دارالفکر، 1398 ق.‏

‏66ـ صحیفۀ سجادیه‏

‏     ‏‏حضرت امام سجّاد  ‏‏علیه السلام‏‏، قم، انتشارات اسوه، 1408 ق.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 462

‏67ـ علل الشرائع‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی، قم، مکتبة الداوری، 1385ق.‏

‏68ـ علم الیقین‏

‏     ‏‏محمد بن مرتضی کاشانی، قم، انتشارات بیدار، 1385 ق.‏

‏69ـ عوالی اللآلی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة‏

‏     ‏‏محمد بن علی بن ابراهیم احسائی معروف به ابن ابی جمهور، تحقیق آقا مجتبی‏‎ ‎‏     عراقی، قم، مطبعة سیدالشهداء، 1403 ق.‏

‏70ـ عیون اخبارالرضا‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، تهران، منشورات الاعلمی،‏‎ ‎‏     1390 ق.‏

‏71ـ الغدیر‏

‏     ‏‏علامه عبدالحسین امینی نجفی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1387 ق.‏

‏72ـ الفتوحات المکیه‏

‏     ‏‏محی الدین بن عربی، القاهره، المکتبة العربیة، 1972 م.‏

‏73ـ فروع الکافی‏

‏     ‏‏محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367 ش.‏

‏74ـ القاموس المحیط‏

‏     ‏‏محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، بیروت، موسسة الرسالة، 1407 ق.‏

‏75ـ کلیات سعدی‏

‏     ‏‏سعدی، مصلح بن عبداللّه، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1371 ش.‏

‏76ـ کلیات اشعار‏

‏     ‏‏بهاءالدین بن حسین بن عبدالصمد، بیروت، موسسة الاعلمی، 1403 ق.‏

‏77ـ کلمة اللّه‏

‏     ‏‏سید حسن شیرازی، بیروت، دارالصادق، 1389 ق.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 463

‏78ـ کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال‏

‏     ‏‏علاء الدین علی متقی بن حسام الدین هندی، بیروت، موسسة الرسالة، 1409 ق.‏

‏79ـ الکنی و الالقاب‏

‏     ‏‏شیخ عباس بن محمد رضا قمی، نجف اشرف، المطبعة الحیدریة، 1376 ق.‏

‏80ـ لسان العرب‏

‏     ‏‏جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، قم، نشر ادب الحوزة، 1405 ق.‏

‏81ـ مثنوی معنوی‏

‏     ‏‏جلال الدین مولوی، تصحیح نیکلسون، 1933 م.‏

‏82ـ مجمع البحرین و مطلع النیّرین‏

‏     ‏‏فخرالدّین طریحی، تهران، المکتبة المرتضویة، 1365 ش.‏

‏83ـ مجمع البیان‏

‏     ‏‏فضل بن حسن طبرسی، طهران، المکتبة الاسلامیة، 1395 ق.‏

‏84ـ المحاسن‏

‏     ‏‏ابوجعفر احمد بن خالد برقی، قم، دارالکتب الاسلامیة.‏

‏85ـ المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء‏

‏     ‏‏ملامحسن فیض کاشانی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، 1339 ش.‏

‏86ـ مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول‏

‏     ‏‏علامه محمد باقر مجلسی، طهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407 ق.‏

‏87ـ مرصاد العباد من المبدا الی المعاد‏

‏     ‏‏شیخ نجم الدین رازی، تهران، کتابخانه سنائی، 1363 ش.‏

‏88ـ مستدرک الوسائل‏

‏     ‏‏میرزا حسن محدّث نوری، قم، موسسة آل البیت  ‏‏علیهم السلام‏‏ لاحیاء التراث، 1407 ق.‏

‏89ـ مسند احمد بن حنبل‏

‏     ‏‏احمد بن محمد بن حنبل، مصر، المطبعة المیمنیة، 1313 ق.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 464

‏90ـ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد‏

‏     ‏‏محمد بن حسن طوسی، چاپ سنگی.‏

‏91ـ مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة‏

‏     ‏‏امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏، 1372 ش.‏

‏92ـ معانی الاخبار‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی، قم، موسسة النشر الاسلامی،‏‎ ‎‏     1361 ش.‏

‏93ـ معجم المطبوعات العربیه فی ایران‏

‏     ‏‏عبدالجبار الرفاعی، تهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی، 1414 ق.‏

‏94ـ المفردات فی غریب القرآن‏

‏     ‏‏حسین بن محمد الراغب الاصفهانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.‏

‏95ـ مناجاتهای خواجه عبداللّه انصاری‏

‏     ‏‏خواجه عبداللّه انصاری، تهران، انتشارات اقبال، 1365 ش.‏

‏96ـ منتهی الارب فی لغات العرب‏

‏     ‏‏عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری، تهران، انتشارات سنائی.‏

‏97ـ المنجد‏

‏     ‏‏جمعی از محققین، بیروت، منشورات دارالمشرق، 1992 م.‏

‏98ـ من لایحضره الفقیه‏

‏     ‏‏شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، طهران، دارالکتب الاسلامیه،‏‎ ‎‏     1390 ق.‏

‏99ـ منیة المرید‏

‏     ‏‏زین الدین بن احمد العاملی، الشهید الثانی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.‏

‏100ـ نفحات الاُنس‏

‏     ‏‏نورالدین عبدالرحمان جامی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370 ش.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 465

‏101ـ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر‏

‏     ‏‏ابن اثیر جزری، قم، موسسة اسماعیلیان، 1364 ش.‏

‏102ـ نهج البلاغه‏

‏     ‏‏حضرت امام علی  ‏‏علیه السلام‏‏، الشیخ محمد عبده، بیروت، سفارة الجمهوریة الاسلامیة‏‎ ‎‏     الایرانیة.‏

‏103ـ الوافی‏

‏     ‏‏مولی محسن معروف به فیض کاشانی، طهران، المکتبة الاسلامیة.‏

‏104ـ وسائل الشیعه‏

‏     ‏‏شیخ محمّد حرّ عاملی، قم، موسسة آل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ لاحیاء التراث العربی، 1411 ق.‏

‏105ـ وقعة صفین‏

‏     ‏‏نصر بن مزاحم المنقری، قم، مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1404 ق.‏

‏106ـ هدیة الاحباب فی ذکر المعروفین و الالقاب و الانساب‏

‏     ‏‏شیخ عباس بن محمد رضا قمی، طهران، امیرکبیر، 1363 ش.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 466