کتاب طهارت
کفن کردن میّت
جریدتین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جریدتین

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جریدتین

جریدتین

‏گذاشتن دو چوب تر با میّت، از مستحبات مؤکده است؛ چه میّت صغیر باشد یا کبیر،‏‎ ‎‏مرد باشد یا زن و گذاشتن آن ها با صغیر باید به قصد رجاء باشد. و افضل آن است که آن ها‏‎ ‎‏از درخت خرما باشد و اگر درخت خرما ممکن نبود به ترتیب اولویت از درخت سدر یا‏‎ ‎‏بید و یا انار و اگر آن هم نبود از هر درختی که تر باشد. و بهتر است جریدتین به اندازۀ‏‎ ‎‏استخوان ذراع باشد؛ هرچند کمتر از این مقدار حداقل تا یک وجب و بیشتر از این مقدار‏‎ ‎‏حداکثر تا یک ذراع کفایت می کند. چنان که در کیفیت قراردادن جریدتین بهتر است یکی‏‎ ‎‏از آن دو جریده در طرف راست بدن میّت چسبیده به پوست از ترقوه تا هرجا که رسید،‏‎ ‎‏گذاشته شود و چوب دیگر بین پیراهن و سرتاسری در طرف چپ بدن از ترقوه تا هرجا‏‎ ‎‏که رسید گذاشته شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 89