کتاب طهارت
کفن کردن میّت
مستحبات و آداب کفن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مستحبات و آداب کفن

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مستحبات و آداب کفن

مستحبات و آداب کفن

‏مستحب است ـ چه در مرد و چه در زن ـ علاوه بر سه قطعه کفن واجب، با پارچه ای‏‎ ‎‏که طولش سه ذراع و نیم و پهنایش یک وجب تا یک وجب و نیم باشد، ران های میّت را،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 86

‏از گودی کمر تا زانوها به طور محکم پیچاند به نحوی که چیزی از ران ها دیده نشود،‏‎ ‎‏سپس سر پارچه را از زیر پاها به طرف راست آورده و در زیر لای آخری که پیچیده شده‏‎ ‎‏قرار داده شود. و مستحب است مقداری پنبه بعد از آن که مختصری ذریره بر آن پاشیده‏‎ ‎‏شده بین کفل میّت قرار داده شود، به طوری که عورتین را بپوشاند. و اگر بیم آن رود که از‏‎ ‎‏دُبر میّت چیزی خارج شود ـ مستحب است ـ قبل از بستن ران ها مقداری پنبه داخل آن‏‎ ‎‏نمایند، بلکه در مورد قُبل زن نیز چنین شود، به خصوص اگر بیم آن رود که خون نفاس و‏‎ ‎‏مانند آن خارج شود. و مستحب است روی سرتاسری واجب یک سرتاسری دیگر بست‏‎ ‎‏و افضل آن است که این سرتاسری دوم برد یمانی باشد. و بلکه استحباب بستن سرتاسری‏‎ ‎‏سوم خصوصاً برای زن قوی است. و مستحب است، برای خصوص میّت مرد، عمامه ای‏‎ ‎‏دور سرش پیچیده شود و دو سر آن زیر گلو قرار بگیرد و سر طرف راست عمامه در طرف‏‎ ‎‏چپ و سر طرف چپ آن در طرف راست انداخته شود و هر دو طرف آن تا سینه کشیده‏‎ ‎‏شود. و در خصوص میّت زن، عوض عمامه، بستن مقنعه مستحب است. و با پارچه ای،‏‎ ‎‏پستان هایش به پشتش بسته شود. و مستحب است کفن خوب بوده و از مال پاک و بدون‏‎ ‎‏شبهه و از جنس پنبه باشد. و مستحب است این که سفید بوده مگر آن که پارچۀ حبره باشد‏‎ ‎‏که بهتر است بردِ قرمز باشد. و مستحب است از پارچه ای باشد که با آن احرام بسته یا با آن‏‎ ‎‏نماز می خوانده است. ودر صورتی که احتیاج به دوختن داشت بهتر است از نخ های خود‏‎ ‎‏کفن استفاده نمود. و مستحب است بر هر قطعه ای از کفن مقداری کافور و ذریره پاشیده‏‎ ‎‏شود. و مستحب است بر حاشیۀ تمام قطعه های کفن و بر دو جریده جملۀ ‏«ان فلان بن فلان‎ ‎یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمّداً رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وان علیاً والحسن والحسین،‏‎ ‎‏وامامان ‏‏علیهم السلام‏‏ را تا به آخر می شمارد (مثلاً می نویسد: ‏وعلی بن الحسین ومحمّد بن علی وجعفر بن‎ ‎محمّد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمّد بن علی وعلی بن محمّد والحسن بن علی والحجة‎ ‎المهدی ‏علیهم السلام‏‏) ائمته وسادته وقادته وان البعث والثواب والعقاب حق»‏‏ نوشته شود.‏‎ ‎‏و همچنین مستحب است بر آن دعای جوشن کبیر نوشته شود، البته اولی بلکه احوط آن‏‎ ‎‏است که در جایی این کلمات نوشته شود که از نجاست و آلوده شدن محفوظ می ماند و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) باید از نوشتن این کلمات در جاهایی که عرفاً بی احترامی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 87

‏به آن ها حساب می شود، خودداری کرد. و اگر کسی که میّت را غسل داده بخواهد او را‏‎ ‎‏کفن کند بهتر است قبل از کفن کردن، غسل مسّ میّت کرده و وضو بگیرد و اگر‏‎ ‎‏کفن کننده غیر از غسل دهنده است بهتر است طهارت از حدث اکبر و اصغر‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 88