کتاب طهارت
غسل میّت
آداب غسل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آداب غسل

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آداب غسل

آداب غسل

‏و آن ها چند چیز است: قرار دادن میّت بر روی ساجه (تخته ای است از چوب‏‎ ‎‏مخصوص) یا تخت. و بیرون آوردن پیراهن میّت از طرف پاهایش؛ اگرچه موجب پاره‏‎ ‎‏شدن آن شود، البته بنابر احتیاط (واجب) باید در این صورت، رضایت ورثه مراعات شود.‏‎ ‎‏و این که زیر سایه باشد، مانند زیر سقف یا چادر و مانند این ها. و پوشاندن عورت میّت؛‏‎ ‎‏اگرچه به آن نگاه نشود و یا آن که غسل دهنده کسی باشد که نگاه کردنش به عورت او‏‎ ‎‏جایز باشد. و نرم کردن انگشتان ومفصل های او به آرامی. و شستن دست های میّت قبل از‏‎ ‎‏غسل، تا نصف ذراع. و شستن سر او با کف سدر یا خطمی. و شستن عورتین او با سدر یا‏‎ ‎‏اشنان پیش از غسل. و کشیدن دست روی شکم او به آرامی در دو غسل اول، مگر آن که‏‎ ‎‏میّت زن حامله باشد. و سه بار شستن دست ها و عورتین او. و سه بار غسل دادن هر یک از‏‎ ‎‏اعضای سه گانه در هر غسل که روی هم بیست و هفت بار می شود. و خشک کردن بدن او‏‎ ‎‏بعد از غسل با پارچه ای تمیز. و غیر این ها.‏

مسأله ـ ‏اگر از بدن میّت چیزی مانند پوست یا مو یا ناخن یا دندان جدا شد، باید آن را‏‎ ‎‏در کفن میّت قرار داده و دفن نمود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 84