کتاب طهارت
احکام وضو
غایات وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غایات وضو

غایات وضو

‏غایت وضو چیزی است که واجب شدن یا استحباب وضو به خاطر آن است، به لحاظ‏‎ ‎‏این که وضو یا شرط صحت آن است مانند نماز، یا شرط جواز و حرام نبودن آن است مانند‏‎ ‎‏مس نوشته های قرآن، یا شرط کمال آن است مانند خواندن قرآن، یا سبب برطرف شدن‏‎ ‎‏کراهت آن است مانند غذا خوردن در هنگامی که جنب است که مکروه است و با وضو‏‎ ‎‏کراهت آن برطرف می شود.‏

‏اما اول: (شرط صحت) پس وضو برای نماز ـ واجب یا مستحب، ادا یا قضا، از خود یا‏‎ ‎‏به نیابت از دیگری ـ و برای اجزای فراموش شدۀ نماز، شرط است و بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) برای دو سجدۀ سهو هم شرط است، اگرچه اقوی آن است که سجدۀ سهو‏‎ ‎‏مشروط به آن نیست. و همچنین وضو برای طوافی که جزء حج واجب یا عمرۀ (واجب)‏‎ ‎‏باشد، شرط است، وبنابر احتیاط (واجب) طواف حج مستحب و عمرۀ مستحب هم‏‎ ‎‏مشروط به آن است.‏

‏اما دوم: (شرط جواز) پس وضو برای جواز مسّ نوشتۀ قرآن شرط است، بنا بر این‏‎ ‎‏مس نوشتۀ قرآن بر شخص محدث حرام است و فرقی میان آیات، کلمات، بلکه حروف،‏‎ ‎‏مد، تشدید و اعراب قرآن (مانند زیر و زبر) نیست. و نام ها و صفات خاص خدا ملحق به‏‎ ‎‏قرآن است. (پس بر شخص محدث، مسّ آن ها جایز نیست) و در این که نام های پیغمبران‏‎ ‎‏و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ و ملائکه ملحق به آن باشد، تأمل و اشکال است واحتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏محدث از مسّ این نام ها خصوصاً پیامبران و امامان ‏‏علیهم السلام‏‏ اجتناب نماید.‏

مسأله 1 ـ ‏در حرام بودن «مس» بین اجزای بدن چه ظاهر آن و چه باطن آن فرقی‏‎ ‎‏نیست، ولی بعید نیست مسّ با مو جایز باشد، همان طور که بین اقسام خط ها حتی خطی‏‎ ‎‏که متروک شده مانند خط کوفی و بین اقسام نوشتن ها ـ با قلم یا چاپ یا غیر این ها ـ‏‎ ‎‏فرقی نیست.‏

‏و اما سوم: (شرط کمال) اقسام زیادی دارد که ذکر آن ها در این مختصر مناسب نیست.‏‎ ‎‏و در این که وضو به خودی خود و بدون غایتی مستحب باشد جای تأمل است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 39

مسأله 2 ـ ‏مستحب است کسی که وضو دارد تجدید وضو کند و ظاهر این است که‏‎ ‎‏برای سومین و چهارمین بار و بیشتر نیز تجدید وضو جایز است. و اگر به قصد تجدید،‏‎ ‎‏وضو گرفت و بعد معلوم شد که وضو نداشته است، اقوی این است که همان وضو رافع‏‎ ‎‏حدث است واحتیاج به وضوی دیگری نیست.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 40