مقدمه تحقیق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مقدمه تحقیق

‏ ‏

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصلاة علی رسول اللّٰه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و آله الطاهرین.‏

‏کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل» کتابی عرفانی ـ اخلاقی‏‎ ‎‏مشتمل بر مباحث ارزشمند عرفان نظری، فلسفه اسلامی، اخلاق، شرح‏‎ ‎‏احادیث، انسان شناسی، تفسیر همراه با نصایح اخلاقی می باشد. این شرح که به‏‎ ‎‏قلم توانای عارف باللّٰه و واصل به محبوب حضرت روح اللّٰه ـ سلام اللّٰه علیه ـ به‏‎ ‎‏رشتۀ تحریر درآمده است، از کتب بی نظیر در نوع خویش به حساب می آید.‏

‏امام راحل از جایگاه رفیع علم و عمل، و با تبحر در علوم عقلیه و نقلیه، و‏‎ ‎‏استجماع توشه کافی از فقه اکبر و اصغر به شرح حدیث نورانی «جنود رحمان و‏‎ ‎‏شیطان» پرداخته، و در تبیین لطائف نهفته در آن گوی سبقت از صاحبان کتب‏‎ ‎‏عرفانی و اخلاقی و شرّاح حدیث ربوده، و از نفس قدسی روح الهی در آن چنان‏‎ ‎‏دمیده که قلب سالک را مطمئن و قدم او را راسخ کند.‏

‏شرح احادیث نورانی معصومین ـ علیهم صلوات اللّٰه ـ که مشتمل بر معارف‏‎ ‎‏بلند الهی است و به برکت کشف تامّ محمّدی و ولایت علوی و برای مصلحت‏‎ ‎‏کشف حقائق نسبت به خلائق القاء شده است، به ید قدرت عارفی کامل و مؤیّد‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه ا

‏امکان پذیر است، و به همین جهت کمتر عالمی از علمای ربّانی را توانایی انجام‏‎ ‎‏این مهم بوده و ابواب باطنیه احادیث را بر سالکان طریق گشوده، چرا که راهیابی‏‎ ‎‏به بارگاه کلمات قدسی ایشان بدون اجتهاد در عرفان نظری و فلسفه الهی، و‏‎ ‎‏جهـد وافر در تفقّه مغزای کلام، و جهاد در راه محبوب و جحود غیر او، میسور‏‎ ‎‏نیست.‏

‏اهمیّت این کتاب فقط به واسطه تضلع مؤلّف در علوم مختلف نیست، بلکه‏‎ ‎‏مربّی بودن امام راحل برای میلیون ها انسان حق طلب و راهبری ایشان بهترین‏‎ ‎‏شاهد صدق نگارنده آن است. جوانانی که ره صدساله را یک شبه پیمودند و‏‎ ‎‏انوار معارف بر قلب ایشان متجلّی شد، محک روشن بر صراط مستقیم استاد علم‏‎ ‎‏و عمل است.‏

‏اکنون بر ماست که در نشر اندیشه های آن درّ یگانه بکوشیم تا کتابی را که در‏‎ ‎‏سیر اندیشه های عرفانی امام جایگاه ویژه ای دارد، بلکه آخرین کتاب مؤلّف در‏‎ ‎‏اخلاق است، بر شیفتگان اندیشه ناب اسلام محمّدی عرضه داریم تا پنجره ای‏‎ ‎‏دیگر بر باغ اسلام ناب با معرّفی مبتکر اعظم حضرت روح اللّٰه بگشائیم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه ب