مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد بیستم در «حلم» است و ضد آن که «سَفَه» است
فصل اوّل [در بیان معنی حلم و سفه]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل اوّل [در بیان معنی حلم و سفه]

‏حلم از شعب اعتدال قوّه غضب است. و آن عبارت از ملکه ای است که‏‎ ‎‏نفس را به واسطۀ آن طمانینه حاصل شود که بزودی و بی موقع، هیجانِ قوۀ‏‎ ‎‏غضب او نشود، و اگر برخلاف میل نفسانی او چیزی رخ دهد و به او مکروه یا‏‎ ‎‏ناگواری رسد، از حوصله بیرون نرود و گسیخته لجام نشود.‏

و در مقابل آن، ‏«سَفَه» به فتح فاء است از سَفِهَ از باب عَلِمَ یعلَم؛ یقال: سَفِهَ‏‎ ‎‏الرجل؛ ای عدم حلمُه و سفّه الجهلُ حلمَه؛ ای اطاشَه و اخَفَّهُ.‏‎[1]‎‏ طیش و خفت و‏‎ ‎‏سبکی، در مقابل آن سکونت و بردباری است و آن ملکه ای است که به واسطه‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 367

‏آن، نفس از حوصله بیرون رود و با ناملایمات سازگار نباشد، و بدون میزان و از‏‎ ‎‏روی جهالت افسار گسیخته شود، و غضبش به جوش آید و خوددار نباشد، و‏‎ ‎‏این از شعب افراط قوه غضب است.‏

‏و شاید سفاهت، در اصل، همان سبک مغزی و جهالت و خفّت عقل‏‎ ‎‏باشد‏‎[2]‎‏. و چون کسی که متمکّن از حفظ قوّۀ غضبیّه نیست جاهل و سبک مغز و‏‎ ‎‏خفیف العقل است، از خلاف حلم به سفاهت تعبیر شده است؛ نه آن که جوهراً‏‎ ‎‏معنای سفه ضد حلم باشد. و این گرچه مخالف ظاهر قول لُغویّین است، لکن‏‎ ‎‏موافق اعتبار و ریشه لغت است. و در هر صورت در مقصد ما مدخلیّتی ندارد، و‏‎ ‎‏تحقیق آن از وظیفه این اوراق خارج است و چندان هم مورد اهمیّت نیست.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 368

  • )) تاج العروس، زبیدی، ج 9، ص 390.
  • )) زبیدی گوید: السَّفیه: خفیف العقل.  (تاج العروس، ج 9، ص 391).