غزل
درگاه جمال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

درگاه جمال

 

درگاهِ جمال

هر کُجا پا بنهی حُسن وی آنجا پیداست

هر کُجا سَر بنهی سَجده گه آن زیبا است

هَمه سرگشتۀ آن زلف چلیپٰای ویند  در غم هجر رُخش این هَمه شور و غوغا است

جُمله خوبان بَرِ حُسن تو سجود آوردند  این چه رنجی است که گنجینۀ پیر و بُرنا است

عاشقان صَدرنشینٰان جَهان قُدسند  سَرفراز آنکه بدرگاه جَمٰال تو گدا است

فارغ از مٰا و منست آنکه بکوی تو خزید  غافل از هر دو جَهان کی بهَوای من و ما است؟!

برکن این خِرقۀ آلوده و این بُت شکن!

به در عشق فرود آی که آن قبله نما است