غزل
محفل دلسوختگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محفل دلسوختگان

 

محفل دلسوختگان

عاشقم عاشق و جُز وصل تو دَرمانش نیست

کیست کاین آتش افروخته دَر جانش نیست

جُز تو در محفل دلسوختگان ذکری نیست  این حَدیثی است که آغازش و پایٰانش نیست

راز دل را نتوان پیش کسی باز نمود  جُز بَر دوست که خود حٰاضر و پنهانش نیست

با که گویم که بجُز دوست نبیند هرگز  آنکه اندیشه و دیدار بفرمانش نیست

گوشۀ چشم گُشا بَر من مسکین بنگر  ناز کُن ناز که این بٰادیه سٰامانش نیست

سَر خُم باز کُن و سٰاغر لبریزم ده  که بجز تو سَر پیمانه وَ پیمانش نیست

نتوان بست زبانش ز پریشان گوئی  آنکه در سینه بجز قلب  پَریشانش نیست

پاره کُن دفتر و بشکن قلم و دَم دربند

که کسی نیست که سرگشته و حیرانش نیست