غزل
پرواز جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پرواز جان

 

پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد

گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد

گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد  گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

گر نِی از دَرد دل عُشّاق شرحی بازگوید  گر دل غمدیده با غمخواه هم آواز گردد

گر سُلیمان بر غم مور ضعیفی رحمت آرد  در بَر صاحبدلان والای و سَرافراز گردد

در هَوایش سر سپٰارم در قدومش جٰان بریزم  گر برویم در گشاید گر بنازی بازگردد

سایه افکن بر سَرم ای سَرو بُستان نکوئی

تا که جٰانم از جهٰان آمادۀ پرواز گردد