غزل
خُم می
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خُم می

خُم می

دکّۀ عطرفروشی است وَ یا معبر یار

ماه روشنگر بزم است وَ یا روی نگار

ای نسیم سَحری از سر کویش آیی  که چنین روح فزایی و چنین غالیه بار

غمزه ای! تا بگشایی به رُخم راه امید  لُطفی ای دوست! بر این دل شُدۀ زار و نزار

در میخانه به رویم بگشوده است حریف  ساغری از کف خود بازده ای لٰاله عذار

خُم می زنده اگر ساغری از دست برفت  سَر خُم باز کن و عُقده ز جانم بردار

برکَنَم خرقۀ سالوس اگر لُطف کُنی

سر نهم بَر قدمت خرقه گذارم بکنار