غزل
نیم غمزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیم غمزه

 

نیم غمزه

پروانه وار بَر در میخانه پَر زدم

در بسته بود با دل دیوانه در زدم

خوابم ربود آن بُتِ دلدار تا به صُبح  چون مُرغ حق ز عشق ندا تا سَحر زدم

دیدار یار گر چه مُیسّر نمی شود  من در هوای او به همه بام و بَر زدم

دَر هر چه بنگری رُخ او جلوه گر بود  لوح رُخش به هر دَر و هر رهگذر زدم

در حٰال مستی از غم آن یار دلفریب  گاهی به سینه گاه به رُخ گه به سر زدم

جان عزیز من، بُت من چهره باز کرد  طعنه به روی شمس و به روی قمر زدم

یارم به نیم غمزه چنان جان من بسوخت

کآتش به ملک خاور و هم باختر زدم