غزل
کعبۀ مقصود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کعبۀ مقصود

 

کعبۀ مقصود

هَر جا که شدم از تو ندایی نشنیدم

جُز از بُت و بتخانه اثر هیچ ندیدم

آفاق پُر از غلغله است از تو و هرگز  با گوش کر خود بصدایی نرسیدم

دنیا هَمه دریای حَیات و من مسکین  یک قطره از این موج خروشان نچشیدم

رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود  با محملی از نور و بگردش نَرسیدم

این خرقۀ پوسیده رَها کرده وَ رفتند  من شاد باین پوسته در خرقه خزیدم

صٰاحب دل آشفته گذشت از پل و من باز  دنبال خسان پشت به پل کرده دویدم

مُرغان هَمه بشکسته قفس را و پَریدند  من در قفس افتاده بخود تار تنیدم

یا رَب شود آن روز که در جَمع حریفان

بینم که از این لانۀ گندیده پَریدم