غزل
مَحرمِ راز‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مَحرمِ راز‌

 

مَحرمِ راز

در غم هجر رُخ ماه تو دَر سوز و گُدازیم

تا به کی زین غم  جانکاه بسوزیم و بسازیم

شب هجران تو آخر نشود رُخ ننمایی  دَر همه دَهر تو در نازی و ما گِرد نیازیم

آید آن روز که در باز کُنی پرده گشایی  تا بخاک قَدمت جان و سَر خویش ببازیم

به اشارت اگرم وَعده دیدار دهد یار  تا پس از مرگ به وَجد آمده دَر ساز و نوازیم

گَر به اندیشه بیاید که پناهی است بکویت  نه سوی بُتکده رو کرده نه راهیِ حجازیم

ساقی از آن خُمِ پنهان که ز بیگانه نهان است

باده دَر سٰاغر ما ریز که ما مَحرم رازیم