قطعات و اشعار پراکنده
جام چشم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جام چشم

جام چشم

تاراج کرد روی گُلش هستی مرا

افزود چشم می زده اش مستی مرا

افروخت آتشی به روانم ز غمزه اش  بَر باد داد سرکشی و پستی مرا

افشاند زلف خم خم و چین چین خویش را  خم کرد قامت من و تردستی مرا

آن دم که با صراحی می سوی من دوید  برکند هستی من و سرمستی مرا