مجله نوجوان 29 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 29 صفحه 34

آسمانی ها عروسی نمونه حضرت رسول صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه چهار دختر داشت ، اولی زینب بود که پیش از بعثت پیغمبر به خانه شوهر رفت. دومی و سومی رقیه و ام کلثوم بودند که یکی به عقد عثمان بن عفان درآمد و در مهاجرت حبشه همراه وی بود و در سال دوم هجری در مدینه وفات یافت و سپس خواهر دیگر جای او را گرفت و او نیز در سال نهم هجری وفات یافت. اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که سید و سرور همه زنان عالم و گرامی ترین فرزند رسول خاتم است ، پیج سال پس از مرگ مادرش خدیجه کبری به سال دوم هجری و در روزگاری که پیغمبر و علی علیهم السلام هم مانند دیگر مسلمانان زندگی بسیار ساده ای داشتند ، با حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد. عروسی حضرت زهرا یک عروسی نمونه است ، عروسی ای ، که در آن دو همسر یکسان دارای مقام عصمت و طهارتند و در چشم پیغمبر از همه نزدیکان عزیزترند. مراسم عقد وعروسی نیز چنان ساده برگزار شد که دیدن و شنیدن آن ، در دل تهیدست ترین زنان آن زمان نیز رشک و حسرتی برنمی انگیخت ، و سرمشقی پر از صفا برای همه خوبان و آزدگان روزگار بود. زندگی پاکان زندگی روزانه در خانه علی علیه السلام خیلی ساده بود. دو همسر جوان در همه کارها ، رضای خدا و رسول را راهنمای خود می دانستند و با رهنمود پیغمبر کارهای خارج از خانه را حضرت علی و کارهای داخل خانه را حضرت زهرا برعهده داشتند. تنها در روزهایی که حضرت در جبهه یا در سفر بود ، خود پیغمبر یا یکی از نزدیکان به حضرت زهرا کمک می کردند. کارهای خانه چندان آسان نبود ، زیرا در آن ایام حتی آرد کردن جو و گندم با آسیاب دستی در خانه صورت می گرفت. برای پیغمبر آسان بود که از میان زنانی که در خانه ها کار می کردند ، خدمتکاری برای حضرت زهرا سلام الله علیها در نظر بگیرد؛ اما بیشتر مسلمانان در فقر و قناعت به سر می بردند و خاندان پیغمبر طوری زندگی می کردند که فقیرترین افراد با مشاهده وضع زندگی ایشان آرامش داشته باشند. حضرت رسول مرتب به دیدار دختر یگانه اش می آمد. گاه اتفاق می افتاد که آثار خستگی ازکار را در چهره فاطمه می خواند و خود به او کمک می کرد. تا پیش از تولد حسنین هرگز خدمتکار نخواست. اگر سایر نزدیکان هم در این باب اشاره ای می کردند ، پیغمبر می فرمود : "دیگر مسلمانان گرفتارترند." یک بار هم جعفر بن ابیطالب کنیزی حبشی به علی بخشید تا خدمتکار حضرت فاطمه باشد اما این کنیز چند روز بیشتر در خانه ایشان نبود. آخر در خانه ای چنان کوچک و زندگی ای چنان ساده ، چه جای کنیز بود؟ با مشورت میان خودشان ، کنیز را در راه خدا آزاد کردند و به شوهر دادند. تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از تولد نخستین نوزاد خانواده ، شیر دادن و پرستاری از کودک نیز بر کارهای خانه افزوده شد. در این موقع بود که حضرت علی علیه السلام به فاطمه سلام الله علیها پیشنهاد کرد با پدر مشورت کند و حالا دیگر خدمتکاری برای خود بیاورد. اما با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها برای این منظور تا خانه پدر رفت و برگشت ، این مطلب را به زبان نیاورد. روز دیگر که پیغمبر به دیدار ایشان آمده بود ، مطلب اظهار شد اما پیغمبر باز هم حضرت فاطمه سلام الله علیها را به چیزی که بیشتر دوست می داشت؛ به شکر و یاد خدا خوشحال کرد و فرمود : "آیا می خواهی چیزی به تو یاد بدهم که از آن بهتر باشد؟ هرگاه در هنگام خوابیدن و بیدار شدن و بعد از نماز 33 مرتبه سبحان الله و 33 مرتبه الحمدالله و 34 مرتبه الله اکبر بگویید ، بیش از داشتن خدمتکار ، زندگی و کار را آسان می کند. کارهای خانه داری ، اجر و فضیلتی است. نمی خواهم از فضیلت زهرا چیزی کاسته شود." و حضرت فاطمه سلام الله علیها با خوشوقتی گفت : "خشنودی من در خشنودی خدا و پیغمبر است."و از آن روز بود که این تسبیحات ، به تسبیحات حضرت فاطمه معروف شد و برای اینکه شماره تسبیحات آسان باشد ، تسبیح صد دانه را با نشانه هایش از گِل پاک ساختند و حضرت امیر می فرمودند : "چه بهتر از اینکه در گفتگو از کار دنیا نیز به سعادت راه یافتیم."

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 29صفحه 34