مجله نوجوان 94 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 94 صفحه 3

خمینی سرود پیامبر را به لب دارد درخت های بادام باغ های شیراز شکوفه داده اند و ستمدیدگان روزه ی خود را شکستند ایرانیان «کسری» را نابود کردند پس از خشمی طولانی بتها را به لرزه در آوردند شیعه و سنی گرسنه و تشنه زنجیرها را گسستند و نقابها را برداشتند «شاه مصر» بر «شاه ایران» می گرید و «اسوان» پناهگاه یتیمان است خمینی قدرت خدایی را همچون شمشیری برّان در دست دائماً سرود پیامبر و اسلام را بر لب دارد نزار قبانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 94صفحه 3