مجله نوجوان 187 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 187 صفحه 9

اگر مهلت داده بودند زمان حضرت امیر که مواجه بود با آن جنگهای داخلی و آن منافقهایی که از کافر بدتر هستند و نگذاشتند حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند، ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، آن الگویی که آنها به عالم نشان می‏دادند، برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متأسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچو برکت بزرگی. صحیفۀ امام ج19/6 علی انسان کامل ما باید پیرو یک چنین انسان کاملی باشیم که در همۀ ابعاد متخصصین برای ایشان تواضع می‏کنند. در هر بعدی اگر کسی بخواهد مثل بزند، به ایشان مَثَل می‏زند. در بعد زهد و علم، و در بعد رحمت به مستضعفین و مستمندان، و در بعد جنگ و شجاعت، و خلاصه در همه ابعاد به ایشان مَثَل زده می‏شود. و در حقیقت یک موجود هزار بعدی است و ما باید تابع یک همچو فردی باشیم؛ هر چند که کسی نمی‏تواند حتی یک هزارم هم شبیه ایشان باشد، لکن به آن اندازه‏ای که می‏توانیم باید از ایشان تبعیت کنیم، از تعهدی که داشت از این که همه چیزش را برای اسلام داد. صحیفۀ امام ج17/419 علی علیه‏السلام، دانشمندان بزرگ جهانی می‏خواهند مولا امیرالمؤمنین را معرفی کنند و به دیگران بشناسانند یا کتاب نهج البلاغه را؟ ما با کدام مؤونه و با چه سرمایه‏ای می‏خواهیم در این وادی وارد شویم؟ دربارۀ شخصیت علی­بن ابی­طالب، از حقیقت ناشناختۀ او صحبت کنیم، یا با شناخت محجوب و مهجور خود؟ اصلاً علی -علیه‏السلام- یک بشر ملکی و دنیایی است که ملکیان از او سخن گویند یا یک موجود ملکوتی است که ملکوتیان او را اندازه‏گیری کنند؟ اهل عرفان دربارۀ او جز با سطح عرفانی خود و فلاسفه و الهیون جز با علوم محدودۀ خود با چه ابزاری می‏خواهند به معرفی او بنشینند؟ تا حقیقت ناشناخته چه حد او را شناخته‏اند تا ما مهجوران را آگاه کنند؟ دانشمندان و اهل فضیلت و عارفان و اهل فلسفه با همۀ فضایل و با همۀ دانش ارجمندشان آنچه از آن جلوۀ تامّ حق دریافت کرده‏اند، در حجاب وجود خود و در آینۀ محدود نفسانیت خویش است و مولا غیر از از آن است. پس اولی آن است که از این وادی بگذریم و بگوییم علی­بن­ابیطالب فقط بندۀ خدا بود و این بزرگترین شاخصۀ اوست که می‏توان از آن یاد کرد، و پرورش یافته و تربیت شدۀ پیامبر علظیم‏الشان است، و این از بزرگترین افتخارات اوست. صحیفۀ امام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 187صفحه 9