مجله نوجوان 187 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 187 صفحه 33

طراح جدول: مسعود اختری افقی 1- یکی از شهرهای استان کرمانشاه- واحدی در حجم 2- بوی خوش- نوعی شانه 3- از دوتای آن بچه‏ها می‏ترسند- قضاوت- مانع 4- صندلی راحت- آری- میزان حرارت 5- قاتل درخت- سنگ گندم آرد کن 6- وکیل 7- کاسه- خط آهن 8- نوعی آچار- آسمان- موشواره 9- تازه- اختر- سمت 10- بچۀ گوسفند- مادۀ بیهوش کننده 11- هدایت کننده- وسیله‏ای جهت خوابیدن نوزاد عمودی 1- آموزگار- سلاح کمری 2- نم- زردِ فرنگی 3- برابر- از همسایگان فلسطین- خوب نیست 4- ماسه- محرمانه 5- رسوم- آرام 6- رها- من و تو 7- دلیل- کنجد آرد شده 8- از گویشهای ایرانی- گیاهی دارویی 9- بلۀ فرنگی- تاج- عدد فوتبال 10- آسمان- از وسایل روشنایی تزیینی 11- نام مادر رستم- از تقسیمات قرآنی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 187صفحه 33