مجله نوجوان 237 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 237 صفحه 18

در قم می روید . سبز رنگ است و در آش و آبگوشت استفاده می شود . خاصیت دارویی فراوان دارد و قمی ها معمولاً در پاییز آن را در غذاهایشان استفاده می کنند . اعتقاد دارند که قنبیت سنگها و گچ هایی را که به دلیل آب شور قم در معده شان جمع می شود . از بین می برد . وارد خانه ی خانم فاطمه شدیم . حیاطی بزرگ که کف آن را با اجر های خشتی فرش کرده بودند . دور حیاط درخت های انبوه انار و انجیر . درختانی که معمولاً در همه ی خانه های قدیمی قم پیدا می شود . وسط حیاط یک حوض بزرگ با آب سبزرنگ ، کنار حوض ، دو تا تخت ، انت های حیاط دری بود که پله می خورد و می رفت پایین . خانم فاطمه می گفت : اینجا سرداب است . رفتم توی سرداب . بوی ترشی دماغم را قلقلک داد . روی طاقچه های سرداب شیشه های بزرگ آبغوره آبلیمو و سرکه بود . خانم فاطمه عاشق سرکه بود . معمولاً توی غذاهایش سرکه می ریخت . دامنش همیشه بوی سرکه می داد از بس که شیشه های سرکه رااین طرف و آن طرف می برد . کف سرداب ، دبه های ترشی ، بالای سرداب ، اتاق بود . دو تا اتاق تو در تو که اتاق های پاییزی بود . یعنی پاییز به آنجا می رفتند که هوایش گرمتر بود . خانم فاطمه سرش را از پنجره ی همان اتاق درآورد و گفت : بیایید تو . برای ناهار فسنجان گذاشته ام . آخ جان ! فسنجان ! برای من که در خانه به جز غذا های روستایی مثل آش و آبگوشت وسیب زمینی روغن و رشته چیزی نمی خوردیم . چلو خورش فسنجان یک غذای بهشتی بود . بیشتر از همه کله گنجشکهایش را دوس داشتم . بو کشیدم . حیاط پر از بوی فسنجان بود . رفتم توی اتاق قالی های دستباف و تمیز کهنور خورشید رنگ شیشه های رنگی پنجره را روی آنها انداخته بود و رنگین ترشان کرده بود . مخدّه های مکرمه دوزی شده . سفره ی پارچ های که پراز بته جقّه بود توی اتاق پهن شد . غذا چیده شد . برنج توی دیس مسی با رنگ زعفران تزیین شده . خورش توش کاسه های مسی کنار سفره بشقاب های مسی ، میان هر دو بشقاب یک ظرف کوچک از ترشی ، دوغ توی پارچ سفالی ، بسم الله گفتیم و شروع شد . عصر ، وقت خوردن کاهو سکنجبین روی ایوان بود و شب بعد از شام که یک آبگوشت مفصل و چرب بود . وقت خوردن هندوانه روی تخت . هندوانه ها را از عصر انداخته بودند توی حوض . توی خانه ی خانم فاطمه جا برای شیطنت های من و برادرم به اندازه ی کافی بود . توی حیاط وسیعش توی اتاق های بهاره و پاییزه اش . توی راه پله ی آجری اش ، روی پشت بام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 237صفحه 18