مجله کودک 441 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 441 صفحه 5

بعد از شب فاجعه هفتم تیر که تعداد زیادی از مسئولین نظام در حادثه بمبگذاری به شهادت رسیدند، بسیاری از مسئولان در هراس بودند که انقلاب چه میشود. زیرا گروهی از بالاترین رده مسئولان مملکتی در یک شب شربت شهادت نوشیدند. در صبح آن روز، مرحوم شهید رجایی و باهنر و جمعی از وزیران برای کسب تکلیف خدمت امام آمدند ولی همه خودشان را باخته بودند. از خدمت حضرت امام که برگشتند، آقای رجایی گفت: «امام با چند کلمه همهی ما را آرام کردند. ایشان فرمودند: حوادث در عالم زیاد است. با شهادت برخی از بزرگان نباید مقصد را رها کرد. خلاصه، آرامشی در آنان پیدا شده بود که با اطمینان خاطر، از همان جا به محل کار خود برگشتند. آنچه به عنوان خط ریل میشناسیم مربوط است به قرن 14 میلادی. در این زمان، از چوب خط ریل ساخته شد که گاریهایی که با اسب حرکت میکردند، چرخهای خود را روی ریل قرار میدادند و با اسب کشیده میشدند. هنوز خبری از آهن در ساخت ریل نبود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 441صفحه 5