مجله کودک 450 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 450 صفحه 6

تا خدا محمود پوروهاب باز هم در هوای گنجشکم سبز با نغمههای گنجشکم با درختان کوچه همزادم تا که من آشنای گنجشکم مدرسه در پس از اسلام مسلمانان در هنگام حکومت ساسانیان به کشور ما آمدند. ورود مسلمانان به ایران با استقبال مردم ایران روبرو شد. زیرا از یک طرف

مجلات دوست کودکانمجله کودک 450صفحه 6