مجله کودک 02 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 02 صفحه 33

جدول شماره 2 رمز جدول : در خانه های رنگی (مورب) رمز جدول قرار داد. این رمز محل اقامت امام خمینی (ره) بعد از هجرت به پاریس است رمز جدول شماره 1 ولادت (حضرت) امام جواد مبارک پاسخ جدول شماره 1

مجلات دوست کودکانمجله کودک 02صفحه 33