کتاب بیع
اقاله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقاله

گفتاری در مورد اقاله

‏و حقیقت آن، فسخ عقد از ناحیۀ هر دو طرف است. و اقاله در همۀ عقود غیر از نکاح‏‎ ‎‏جریان دارد. و اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن ها نمی نشیند. و با هر لفظی‏‎ ‎‏که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می شود، مثل این که هر دو بگویند:‏‎ ‎‏اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آن ها بگوید: با تو اقاله می کنم و دیگری‏‎ ‎‏قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آن ها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله‏‎ ‎‏کند کفایت می کند. و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات‏‎ ‎‏واقع می شود به این که هر کدام از آن ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش‏‎ ‎‏رد کند.‏

مسأله 1 ـ‏ اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کم کردن از‏‎ ‎‏آن جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافه ای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله‏‎ ‎‏نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی می ماند.‏

مسأله 2 ـ‏ در اقاله، فسخ و اقاله جاری نمی شود.‏

مسأله 3 ـ‏ اقاله، هم در همۀ آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 627

‏بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم می شود. بلکه اگر بایع یا مشتری‏‎ ‎‏متعدد باشد. اقالۀ یکی از آن ها با طرف دیگر نسبت به حصه اش صحیح است، اگرچه‏‎ ‎‏شریکش با او موافقت نکند.‏

مسأله 4 ـ‏ تلف، مانع صحت اقاله نمی شود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضی به مالکش‏‎ ‎‏برمی گردد، که در نتیجه اگر موجود باشد همان را می گیرد و اگر تلف شده باشد در مثلی به‏‎ ‎‏مثل و در قیمی به قیمت رجوع می شود.‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 628