کتاب امر به معروف و نهی از منکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

‏این دو از والاترین و شریف ترین واجبات می باشند و به وسیلۀ این دو، واجبات برپا‏‎ ‎‏می شود، و وجوبشان از ضروریات دین است و منکر وجوبشان در صورت توجه به لازمۀ‏‎ ‎‏انکار و ملتزم شدن به آن از کفار می باشد. و در کتاب عزیز (قـرآن) و احادیث شریفه با‏‎ ‎‏زبان های مختلف بر آن ها ترغیب شده است. خداوند متعال می فرماید: «و باید از شما امتی‏‎ ‎‏باشند که دعوت به خیر نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، و آنان همان‏‎ ‎‏رستگارانند». و خداوند متعال می فرماید: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار‏‎ ‎‏شده اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان می آورید» و آیاتی دیگر. و از‏‎ ‎‏حضرت رضا ‏‏علیه السلام‏‏ است که: «رسول خدا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏می فرمود: وقتی امت من امر به معروف و‏‎ ‎‏نهی از منکر را بر عهدۀ یکدیگر بگذارند و خود شانه خالی کنند، پس اعلان به رویارویی‏‎ ‎‏با خداوند می نمایند». و از پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است که: «حقیقتاً خدای عزّوجلّ نسبت به مؤمن‏‎ ‎‏ضعیفی که دین ندارد، بغض دارد. پس گفته شد: مؤمن ضعیفی که دین ندارد، چه کسی‏‎ ‎‏است؟ فرمود: کسی است که نهی از منکر نمی کند» و از پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏است که فرمود:‏‎ ‎‏«مادامی که امت من امر به معروف و نهی از منکر می کنند و بر نیکی کمک می نمایند، در‏‎ ‎‏خیر می باشند. پس وقتی چنین نکردند، برکت ها از آنان سلب می شود و بعضی از آن ها بر‏‎ ‎‏بعضی دیگر مسلط می شوند و برای آن ها یاوری نیست نه در زمین و نه در آسمان» و از‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏است که خطبه خواند و ستایش خدا را نمود و بر او ثنا فرستاد سپس‏‎ ‎‏فرمود: «اما بعد، همانا از پیشینیان، کسانی که هلاک شدند، تنها وقتی بود که گناهان را انجام‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 525

‏می دادند و ربّانیون و احبار، آنان را از این کار، نهی نمی کردند و به درستی که آنان چون در‏‎ ‎‏معاصی، به آخرین درجه رسیدند و ربّانیون و احبار، آنان را از این کار منع ننمودند،‏‎ ‎‏عقوبت ها بر آنان نازل شد، پس امر به معروف کنید و نهی از منکر بنمایید و بدانید که امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر هرگز اجلی را نزدیک نمی کنند و رزقی را قطع نمی نمایند»، تا آخر‏‎ ‎‏حدیث. و از ابوجعفر (امام محمّد باقر) ‏‏علیه السلام‏‏ است که فرمود: «در آخر الزمان گروهی هستند‏‎ ‎‏که در میان آنان از دسته ای ریاکار پیروی می شود که قرآن خواندن و عبادت کردن را به‏‎ ‎‏خود می بندند تازه به دوران رسیدگانی بی خردند، نه امر به معروف را واجب می شمارند و‏‎ ‎‏نه نهی از منکر را، مگر زمانی که از ضرر آن آسوده خاطر باشند به دنبال آن هستند که برای‏‎ ‎‏خودشان رخصتی بیابند و عذری پیدا کنند ـ سپس فرمود ـ : و اگر نماز به دیگر کارهایی که‏‎ ‎‏با اموالشان و یا با بدن هایشان انجام می دهند ضرر می رسانید حتماً نماز را ترک می کردند‏‎ ‎‏همان گونه که بالاترین و شریف ترین واجبات (یعنی امر به معروف و نهی از منکر) را ترک‏‎ ‎‏کردند، همانا امر به معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که با آن واجبات برپا‏‎ ‎‏می شود. در آن جا غضب خدای عزّوجلّ به مرحله کمال می رسد و خداوند همه را با‏‎ ‎‏عقابش فرا می گیرد، پس نیکان در خانۀ بدان و کودکان در خانۀ بزرگ ترها نابود می شوند».‏‎ ‎‏و از محمّد بن مسلم (روایت) است که گفت: «حضرت امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏ به شیعیان نوشت‏‎ ‎‏که: باید حتماً سالمندان و خردمندان شما به نادانان و ریاست طلبان توجهی بکنند (امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر کنند) و یا آن که لعنت من حتماً به همۀ شما خواهد رسید». و‏‎ ‎‏احادیث دیگری از این قبیل.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 526