کتاب حج
حج تمتع
گفتاری دربارۀ ماندن شب در منی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ ماندن شب در منی

گفتاری دربارۀ ماندن شب در منی

مسأله 1 ـ‏ وقتی اعمالش را در مکه انجام داد بر او واجب است که جهت بیتوته‏‎ ‎‏(شب ماندن) دو شب یازدهم و دوازدهم در منی، به منی برگردد. و مقدار واجب (بیتوته)‏‎ ‎‏از غروب تا نصف شب است.‏

مسأله 2 ـ‏ بیتوتۀ شب سیزدهم تا نصف شب، بر چند دسته واجب است: از آن دسته ها‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 515

‏کسی است که در احرام حج یا عمره از صید اجتناب نکرده باشد. و برای کسی که صید را‏‎ ‎‏گرفته و نکشته احتیاط (واجب) آن است که بیتوته کند. و اگر از غیر این دو مورد، از‏‎ ‎‏محرمات دیگر صید مانند خوردن گوشت صید و راهنمایی کردن و اشاره نمودن و غیر‏‎ ‎‏این ها اجتناب نکرده (بیتوتۀ شب سیزدهم) بر او واجب نیست. و از آن دسته ها (که واجب‏‎ ‎‏است شب سیزدهم بیتوته کنند) کسی است که در احرام حج یا عمره از زن ها اجتناب‏‎ ‎‏نکرده است، چه به صورت وطی در دُبُر باشد یا قُبُل، همسرش باشد یا بیگانه، و بیتوته در‏‎ ‎‏غیر نزدیکی کردن واجب نیست، مانند بوسیدن و لمس کردن و مانند این ها. و از آن‏‎ ‎‏دسته ها کسی است که روز دوازدهم از منی کوچ نکرده و به غروب شب سیزدهم رسیده‏‎ ‎‏است (که باید شب سیزدهم را در منی بیتوته کند).‏

مسأله 3 ـ‏ بیتوته در شب های مذکور بر اشخاصی واجب نیست: اول: بیماران و‏‎ ‎‏پرستاران آن ها بلکه هر کسی که دارای عذری باشد که با وجود آن بیتوته برایش مشقّت‏‎ ‎‏دارد. دوم: کسی که بر مال قابل اعتنای خودش (که در مکه دارد) بترسد که در مکه تلف‏‎ ‎‏گردد یا دزدیده شود. سوم: چوپان ها، هنگامی که نیاز داشته باشند که حیوانات خود را در‏‎ ‎‏شب بچرانند. چهارم: کسانی که متکفّل آب دادن به حجاج در مکه هستند. پنجم: کسی که‏‎ ‎‏در مکه، شب را تا طلوع فجر به عبادت مشغول باشد و به غیر عبادت، مشغول نباشد مگر‏‎ ‎‏کارهای ضروری مانند خوردن و آشامیدن به قدر نیاز و تجدید وضو و غیر این ها و ترک‏‎ ‎‏بیتوته در منی برای کسی که در غیر مکه مشغول عبادت باشد جایز نیست حتی اگر در بین‏‎ ‎‏راه مکه به منی باشد بنابر احتیاط (واجب).‏

مسأله 4 ـ‏ کسی که در اول شب بدون عذر، در منی نباشد بر او واجب است قبل از‏‎ ‎‏نصف شب به منی برگردد و تا سفیدۀ صبح در منی بیتوته کند بنابر احتیاط (واجب).‏

مسأله 5 ـ‏ بیتوته از عبادات است که در آن نیّت با شرایطش لازم است.‏

مسأله 6 ـ‏ کسی که بیتوتۀ واجب را در منی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی ترک کند‏‎ ‎‏بر او واجب است برای هر شب، یک گوسفند (کفّاره بدهد)، بلکه کفّاره بر اشخاصی که‏‎ ‎‏در مسألۀ 3 شمرده شدند غیر از پنجمین آن ها، واجب است، و این حکم در سومین‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 516

‏و چهارمین آن ها بر اساس احتیاط (واجب) است.‏

مسأله 7 ـ‏ در گوسفندِ این کفّاره، شرایط قربانی معتبر نیست. و برای ذبح آن محل‏‎ ‎‏خاصی نیست، بنا بر این جایز است که بعد از برگشتن به محلّش آن را بکشد.‏

مسأله 8 ـ‏ کسی که تمام شب را خارج منی نبوده باشد، پس اگر مقداری از اول شب تا‏‎ ‎‏نصف آن در منی بوده بدون اشکال کفّاره ای بر او نیست. و اگر پیش از نیمه شب از منی‏‎ ‎‏خارج شود یا مقداری از اول شب را در خارج منی باشد احتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏کفّاره بر او لازم است.‏

مسأله 9 ـ‏ کسی که برایش کوچ کردن روز دوازدهم جایز است واجب است که بعد از‏‎ ‎‏ظهر از منی کوچ نماید و قبل از ظهر جایز نیست، و کسی که روز سیزدهم کوچ می کند‏‎ ‎‏هرموقع روز بخواهد برایش جایز است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 517