کتاب حج
حج تمتع
گفتاری دربارۀ وقوف در عرفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ وقوف در عرفات

گفتاری دربارۀ وقوف در عرفات

مسأله 1 ـ‏ واجب است بعد از عمره برای حج محرم شود و با قصد قربت ـ مانند بقیۀ‏‎ ‎‏عبادت ها ـ در عرفات وقوف نماید و احتیاط (واجب) آن است که وقوف از ظهر روز‏‎ ‎‏عرفه تا غروب شرعی آن باشد، و بعید نیست که به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر که با‏‎ ‎‏هم بخواند جایز باشد از ظهر شرعی تأخیر بیندازد. و احتیاط (مستحب) آن است که تأخیر‏‎ ‎‏نیندازد، و تأخیر انداختن تا عصر جایز نیست.‏

مسأله 2 ـ‏ منظور از وقوف، مطلقِ بودن در آن مکان شریف است و فرقی بین سوار‏‎ ‎‏شدن و غیر آن و راه رفتن و نرفتن نیست. البته اگر در تمام وقت، خواب یا بیهوش باشد‏‎ ‎‏وقوفش باطل است.‏

مسأله 3 ـ‏ وقوف یاد شده واجب است، ولی مقدار رکن آن مسمّای «وقوف» است ولو‏‎ ‎‏این که یک دقیقه یا دو دقیقه باشد، پس اگر وقوف را ـ حتی مسمّای آن را ـ عمداً ترک‏‎ ‎‏نماید حجش باطل است، ولی اگر به مقدار مسمّای «وقوف» در آن جا بماند و بقیۀ آن را‏‎ ‎‏عمداً ترک کند حجش صحیح است اگرچه گناه کرده است.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر عمداً قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ کند و از حدود آن خارج شود‏‎ ‎‏و برنگردد بر عهدۀ او است که با یک شتر کفّاره بدهد و هرجا که بخواهد آن را برای خدا‏‎ ‎‏ذبح نماید و احوط اولی آن است که ذبح در مکه باشد. و اگر توانایی دادن شتر را نداشته‏‎ ‎‏باشد هجده روز روزه می گیرد و احوط اولی آن است که پی در پی باشد. و اگر سهواً کوچ‏‎ ‎‏نماید و بعد از آن یادش بیاید واجب است برگردد و اگر برنگردد گناه کرده است ولی کفّاره‏‎ ‎‏ندارد اگرچه احتیاط (مستحب) دادن کفّاره است. و کسی که حکم را نمی داند مانند کسی‏‎ ‎‏است که فراموش کرده. و اگر یادش نیاید تا وقت بگذرد چیزی بر او نیست.‏

مسأله 5 ـ‏ اگر قبل از غروب،، عمداً کوچ کند و پشیمان شود و برگردد و تا غروب‏‎ ‎‏وقوف نماید یا برای کاری برگردد لیکن بعد از برگشتن به قصد قربت وقوف کند کفّاره ای‏‎ ‎‏بر او نیست.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 501

مسأله 6 ـ‏ اگر وقوف به عرفات را به خاطر عذری مانند فراموشی و ضیق وقت و مانند‏‎ ‎‏این ها از ظهر تا غروب ترک نماید، برای او کافی است که مقداری ـ هرچند اندک ـ از شب‏‎ ‎‏عید را ادراک نماید و این وقت (شب عید) وقت اضطراری عرفات است. و اگر بدون عذر و‏‎ ‎‏عمداً وقوف اضطراری را ترک کند، ظاهر این است که حجّش باطل است اگرچه به مشعر‏‎ ‎‏برسد. و اگر به جهت عذری، وقوف اختیاری و اضطراری عرفه را ترک نماید، رسیدن به‏‎ ‎‏وقوف اختیاری مشعر الحرام در صحت حجش کفایت می کند، همان طور که خواهد آمد.‏

مسأله 7 ـ‏ اگر اول ماه ذیحجه نزد قاضی اهل تسنن ثابت شود و به آن حکم نماید و نزد‏‎ ‎‏ما ثابت نشود پس اگر بدون تقیه و خوفی عمل برطبق مذهب حقّ ممکن باشد باید عمل‏‎ ‎‏کرد، وگرنه واجب است از آن ها تبعیت شود. و اگر مخالفت با واقع، آشکار نشود حج‏‎ ‎‏صحیح است، بلکه اگر علم به مخالفت با واقع (هم) باشد بعید نیست که صحیح باشد و‏‎ ‎‏مخالفت با آن ها جایز نیست، بلکه در صحت حج کسی که با تقیه مخالفت کرده، اشکال‏‎ ‎‏است. و از آن جایی که افق حجاز و نجد با افق های ما مخصوصاً افق ایران متفاوت است،‏‎ ‎‏لذا علم به مخالفت واقع پیدا نمی شود مگر به طور ندرت.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 502