کتاب حج
عمره تمتع
گفتاری دربارۀ طواف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ طواف

گفتاری دربارۀ طواف

‏طواف اوّلین واجبات عمره است و آن عبارت از هفت بار گشتن دور کعبۀ معظّمه‏‎ ‎‏است، با تفصیل و شرایطی که می آید. و طواف رکن است که ترک عمدی آن تا وقت فوت‏‎ ‎‏آن، عمره را باطل می کند چه حکم را بداند یا نداند، و وقت فوت آن وقتی است که برای‏‎ ‎‏آوردن آن و آوردن سایر اعمال عمره و رسیدن به وقوف عرفات وقت تنگ باشد.‏

مسأله 1 ـ‏ برای کسی که عمداً عمره اش را باطل کرده است احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که حج افراد و بعد از آن عمره به جا آورد و در سال آینده حج بیاورد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 488

مسأله 2 ـ‏ اگر سهواً طواف را ترک کند واجب است هر وقتی که برایش ممکن شود‏‎ ‎‏آن را بیاورد. و اگر به محلش برگشته و برایش ممکن است که بدون مشقّت به مکه برگردد‏‎ ‎‏واجب است برگردد وگرنه برای انجام طواف باید نایب بگیرد.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر به خاطر بیماری و مانند آن توانایی بر طواف نداشته باشد چنانچه ممکن‏‎ ‎‏باشد که او را طواف بدهند ولو به این که او را روی تخت بگذارند واجب است و مراعات‏‎ ‎‏چیزهایی که در طواف معتبر است به قدر امکان واجب است وگرنه (اگر طواف دادنش‏‎ ‎‏ممکن نباشد) باید از طرف او نایب گرفته شود.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر قبل از طواف، سعی نماید احتیاط (واجب) آن است که بعد از طواف سعی‏‎ ‎‏را اعاده نماید. و اگر نماز را بر طواف مقدم داشته است باید آن را بعد از طواف اعاده نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 489