کتاب روزه
آنچه برای روزه‏ دار مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آنچه برای روزه‏ دار مکروه است

آنچه برای روزه دار مکروه است

مسأله 1 ـ ‏برای روزه دار چند چیز مکروه است:‏

از جملۀ آن ها است: ‏مباشرت با زن ها، به بوسیدن و لمس کردن و بازی کردن، و کراهت‏‎ ‎‏آن برای جوان پرشهوت و کسی که شهوتش تحریک می شود، شدیدتر است. این در صورتی‏‎ ‎‏است که با این اعمال قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم نباشد که با این کارها‏‎ ‎‏انزال شود و گرنه، در روزۀ معیّن حرام است، بلکه حتی برای کسی که معمولاً به این صورت‏‎ ‎‏شهوتش تحریک نمی شود، ولی احتمال تحریک شدن را می دهد، ترک آن بهتر است.‏

و از جملۀ آن ها است: ‏سرمه کشیدن اگر با ریختن در چشم باشد یا در آن مشک باشد یا‏‎ ‎‏از آن به حلق برسد یا ترس رسیدن آن باشد و یا به خاطر صبر و مانند آن، که در سرمه‏‎ ‎‏هست طعم آن را در حلق بیابد.‏

و از جملۀ آن ها است: ‏خون گرفتنی که باعث ضعف شود، با حجامت باشد یا غیر آن،‏‎ ‎‏بلکه هر کاری که باعث ضعف یا سبب تحریک صفرا باشد، بدون آن که فرقی بین ماه‏‎ ‎‏رمضان وغیر رمضان باشد، اگرچه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است، بلکه خون گرفتن‏‎ ‎‏در ماه رمضان یا در هر روزۀ واجب معیّن، اگر بداند که موجب غشوه ای که مبطل است،‏‎ ‎‏می گردد و ضرورتی هم نباشد، حرام است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 326

و از جملۀ آن ها است: ‏داخل شدن در حمّام در صورتی که بترسد باعث ضعف شود.‏

و از جملۀ آن ها است: ‏ریختن دارو در بینی، مخصوصاً با علم به رسیدن آن به مغز یا‏‎ ‎‏درون بدن، بلکه اگر به حلق برسد، روزه را باطل می کند.‏

واز جملۀ آن ها است: ‏بوییدن ریاحین، مخصوصاً گل نرگس و مقصود از ریاحین هر‏‎ ‎‏گیاهی است که بوی خوش داشته باشد، البته عطر زدن مانعی ندارد، زیرا آن تحفۀ روزه دار‏‎ ‎‏است، لکن بهتر آن است که مشک را به کار نبرد، بلکه خوشبو کردن با مشک برای‏‎ ‎‏روزه دار مکروه است، همچنان که ترک بوییدن بوی غلیظ به طوری که به حلق برسد،‏‎ ‎‏بهتر است.‏

مسأله 2 ـ ‏نشستن مرد در آب اشکال ندارد، ولی برای زن کراهت دارد، همان طور که‏‎ ‎‏مرطوب کردن لباس و قراردادن آن بر روی بدن برای هر دو کراهت دارد. وجویدن غذا‏‎ ‎‏برای کودک یا پرنده و چشیدن آبگوشت و غیر آن، که به حلق نمی رسد و یا بدون قصد به‏‎ ‎‏حلق می رسد و یا با قصد، لکن از روی فراموشی باشد، اشکال ندارد. و گذاشتن غذا در‏‎ ‎‏دهان چه برای غرض صحیحی باشد و چه نباشد، فرقی نمی کند، البته چشیدن هر چیزی‏‎ ‎‏کراهت دارد. و مسواک کردن با مسواک خشک مانعی ندارد، بلکه مستحب است، البته‏‎ ‎‏مسواک کردن با مسواک تر بعید نیست که مکروه باشد، همچنان که دندان کشیدن، بلکه هر‏‎ ‎‏کاری که باعث آمدن خون باشد، کراهت دارد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 327