کتاب نماز
نماز جمعه
چند فرع (شرایط نماز جماعت ، اذان دوم در روز جمعه ، خرید و فروش هنگام نماز جمعه ، مستحبات نماز جمعه و ...)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چند فرع (شرایط نماز جماعت ، اذان دوم در روز جمعه ، خرید و فروش هنگام نماز جمعه ، مستحبات نماز جمعه و ...)

چند فرع

فرع اول: ‏شرایطی که در نماز جماعت، در غیر نماز جمعه معتبر است ـ از قبیل نبودن‏‎ ‎‏حائل و بالا نبودن جایگاه امام (از محل مأمومین) و دور نبودن از یکدیگر و غیر این ها ـ در‏‎ ‎‏نماز جمعه هم معتبر می باشد. و همچنین شرایط امام در نماز جمعه همان شرایطی است‏‎ ‎‏که در امام جماعت باید باشد، از قبیل عقل و ایمان و حلال زادگی و عدالت. البته امامت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 271

‏بچه ها و زنان در نماز جمعه صحیح نیست، هرچند بگوییم برای مثل این ها در غیر نماز‏‎ ‎‏جمعه، امام بودن جایز است.‏

فرع دوم: ‏اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است، و آن اذانی است که مخالفین بعد‏‎ ‎‏از اذانی که وظیفه است می گویند، و گاهی به آن، اذان سوم گفته می شود و شاید به این‏‎ ‎‏حساب باشد که نسبت به اذان و اقامه سوم است، یا سومین اذان نسبت به اذان اعلام و اذان‏‎ ‎‏نماز است، یا سومین اذان به اعتبار اذان صبح و ظهر است. و ظاهر این است که آن، غیر‏‎ ‎‏اذان عصر است.‏

فرع سوم: ‏بعد از اذان (ظهر) در روز جمعه، خرید و فروش و معاملات دیگر در این‏‎ ‎‏زمان (زمان غیبت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف) که نماز جمعه وجوب‏‎ ‎‏تعیینی ندارد، حرام نیست.‏

فرع چهارم: ‏اگر مأموم در رکعت اوّلی که رکوع آن را به امام رسیده در اثر ازدحام و‏‎ ‎‏مانند آن نتواند با امام سجده کند، چنانچه برایش ممکن است که سجده نموده و قبل از‏‎ ‎‏رکوع (رکعت دوم) یا در رکوع به امام برسد، باید انجام دهد و نماز جمعه اش صحیح است‏‎ ‎‏و اگر نتواند این چنین خود را به امام برساند، در رکوع (رکعت دوم) از او متابعت نمی کند،‏‎ ‎‏بلکه به متابعت از او در دو سجده (رکعت دوم) اکتفا می نماید و آن دو سجده را برای‏‎ ‎‏رکعت اول نیّت می کند که یک رکعت از نماز جمعه اش با امام تکمیل می شود و پس از آن‏‎ ‎‏رکعت دوم را خودش انجام می دهد و نمازش تمام است. و اگر با آن دو سجده رکعت دوم‏‎ ‎‏را نیّت کند، گفته شده آن دو را به حساب نمی آورد و برای رکعت اول سجده می کند و‏‎ ‎‏رکعت دوم را می خواند و نمازش صحیح است و این قول در روایت آمده است و گفته‏‎ ‎‏شده نمازش باطل است و احتمال دارد در صورتی که از روی غفلت یا جهل، آن سجده ها‏‎ ‎‏را برای رکعت دوم نیّت کرده باشد، این دو سجده برای رکعت اول قرار گیرد و رکعت دوم‏‎ ‎‏را مثل فرض اول بخواند. و این مسأله خالی از اشکال نیست، بنا بر این احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏آن است که آن دو سجده را حساب نکند و برای رکعت اول، سجده به جا آورد (ونماز را‏‎ ‎‏تمام کند) و ظهر را هم بخواند. و همچنین است اگر با آن دو سجده، تبعیّت امام را قصد‏‎ ‎‏نموده باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 272

فرع پنجم: ‏نماز جمعه ـ مانند نماز صبح ـ دو رکعت است. و مستحب است در نماز‏‎ ‎‏جمعه، حمد و سوره بلند خوانده شود و در رکعت اول، سورۀ جمعه و در رکعت دوم،‏‎ ‎‏سوره منافقون خوانده شود. و در نماز جمعه دو قنوت است، یکی از آن ها قبل از رکوع‏‎ ‎‏رکعت اول است و دومی بعد از رکوع رکعت دوم می باشد. و قبلاً بعضی از احکام مربوط‏‎ ‎‏به نماز جمعه در مباحث قرائت و غیر آن گذشت. و احکام نماز جمعه در شرایط و موانع و‏‎ ‎‏مبطلات و خلل (نقایص و زیادات) و شک و سهو و غیر این ها، همان است که در کتاب‏‎ ‎‏طهارت و نماز گذشت.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 273