کتاب نماز
احکام شکّ
حکم سجدۀ سهو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم سجدۀ سهو

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم سجدۀ سهو

حکم سجدۀ سهو

مسأله 1 ـ ‏سجدۀ سهو (در چند مورد) واجب می شود: برای سخنی که نمازگزار سهواً‏‎ ‎‏بگوید، ولو به خاطر این که گمان کرده که از نماز بیرون آمده است. و برای فراموش کردن‏‎ ‎‏یک سجده، اگر محل جبران آن گذشته باشد. و برای سلام بیجا، و فراموش کردن تشهدی‏‎ ‎‏که محل تدارک آن گذشته باشد بنابر احتیاط (واجب) در این دو. و برای شک بین چهار و‏‎ ‎‏پنج. و احتیاط (مستحب) آن است که برای هر زیاده و کمی در نماز که در محل آن، یادش‏‎ ‎‏نیامده، سجدۀ سهو نماید، اگرچه بنابر اقوی برای غیر آنچه که ذکر شد، واجب نیست،‏‎ ‎‏بلکه واجب نبودن سجدۀ سهو در ایستادن (بیجا) در جای نشستن، و یا بر عکس،‏‎ ‎‏(نشستن در جای ایستادن) خالی از قوّت نیست، و لکن سزاوار نیست که احتیاط ترک‏‎ ‎‏شود. و برای سخن گفتن سهوی، اگرچه طول بکشد در صورتی که یک بار سخن گفتن‏‎ ‎‏حساب شود، فقط دو سجدۀ سهو است، ولی اگر چندین بار سخن بگوید مثل این که وسط‏‎ ‎‏سخن گفتن یادش بیاید (و حرف زدن را ترک کند)، سپس بعد از آن فراموش کند (که سر‏‎ ‎‏نماز است) و مشغول سخن گفتن شود، (در این صورت) سجدۀ سهو، متعدد می شود.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر یک مرتبه سلام زیادی بگوید، ولو این که تمام صیغه های سلام باشد،‏‎ ‎‏باید برای سلام زیادی، یک بار دو سجدۀ سهو نماید و اگر سلام چند بار باشد، سجدۀ سهو‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 241

‏برای آن هم به همان تعداد است. و احتیاط (مستحب) تکرار سجدۀ سهو است برای هر‏‎ ‎‏سلامی (مثلاً اگر دو صیغۀ سلام را بیجا گفته، دو بار دو سجدۀ سهو انجام دهد) و همچنین‏‎ ‎‏است حال سجدۀ سهو در تسبیحات اربع.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر به گردن نمازگزار سجدۀ سهو و قضای اجزای فراموش شده و چند‏‎ ‎‏رکعت نماز احتیاط واجب باشد، باید سجدۀ سهو را از هر دوی آن ها تأخیر بیندازد و‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که رکعت های نماز احتیاط را بر قضای اجزاء، مقدم بدارد، بلکه‏‎ ‎‏وجوب این تقدیم خالی از رجحان نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏واجب است بعد از نماز فوراً سجدۀ سهو را به جا آورد و در صورتی که‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد گناه کرده است، اگرچه نمازش صحیح است. و وجوب سجدۀ سهو و‏‎ ‎‏فوریّت آن به واسطۀ تأخیر انداختن آن از بین نمی رود، پس باید (باز هم) فوراً سجده‏‎ ‎‏نماید، چنان که اگر آن را مثلاً فراموش کند، تا یادش آمد، باید فوراً سجده نماید و اگر تأخیر‏‎ ‎‏بیندازد گناه کرده است.‏

مسأله 5 ـ ‏در سجدۀ مذکور، هم زمان با اوّلین جزء مسمّای سجده، نیّت واجب است.‏‎ ‎‏و تعیین سبب سجدۀ سهو ولو این که متعدد باشد، واجب نیست. چنان که بنابر اقوی،‏‎ ‎‏ترتیب در اسباب سجدۀ سهو، موجب وجوب ترتیب در سجدۀ سهو نمی گردد. و تکبیر در‏‎ ‎‏آن واجب نیست، اگرچه احوط (استحبابی) است. و احتیاط (مستحب) آن است که تمام‏‎ ‎‏آنچه در سجدۀ نماز واجب است، خصوصاً قرار دادن هفت موضعِ سجده بر زمین، در‏‎ ‎‏سجدۀ سهو مراعات شود، هرچند واجب نبودن چیزی که صدق مسمّای سجده بر آن‏‎ ‎‏توقف ندارد، خالی از قوّت نیست، ولی در سجده نکردن بر پوشیدنی و خوردنی، احتیاط‏‎ ‎‏را ترک نکند و احتیاط (مستحب) آن است که در هر یک از دو سجدۀ سهو این ذکر‏‎ ‎‏مخصوص را بگوید: ‏«بِسْمِ الله وَبالله وَصَلّی الله ُ عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ» ‏یا بگوید:‏ «بِسْمِ الله وَبالله اَللهمَّ‎ ‎صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ‏یا بگوید: ‏«بِسْمِ الله وَبالله اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ الله ِ وَبَرَکاتُهُ». ‏و‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) آن است که ذکر اخیر را اختیار کند، لکن واجب نبودن ذکر خصوصاً‏‎ ‎‏ذکر مخصوص آن، خالی از قوّت نیست. و واجب است بعد از سجدۀ آخر (از دو سجدۀ‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 242

‏سهو) تشهد و سلام را بگوید، و آنچه که از تشهد واجب است همان تشهد متعارف در‏‎ ‎‏نماز است، و آنچه از سلام واجب است ، ‏«السّلامُ عَلَیْکُمْ» ‏می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر در وجود سبب سجدۀ سهو شک نماید، بنا را بر عدم آن می گذارد. و اگر‏‎ ‎‏بعد از آن که وجوب سجدۀ سهو را بداند، در به جا آوردن آن شک نماید، واجب است‏‎ ‎‏آن را به جا آورد. و اگر به وجود سبب سجدۀ سهو علم پیدا کند، ولی بین تعداد کمتر و‏‎ ‎‏بیشتر تردّد داشته باشد، بنا را بر کمتر می گذارد. و اگر در انجام کاری از کارهای سجده‏‎ ‎‏شک کند، چنانچه در محل است باید آن را بیاورد و اگر گذشته باشد اعتنا نمی کند. و اگر در‏‎ ‎‏این که دو سجده انجام داده یا یک سجده، شک نماید، باید بنا را بر اقلّ بگذارد، مگر آن که‏‎ ‎‏شک او بعد از وارد شدن در تشهد باشد. و اگر بداند که یک سجدۀ زیادی انجام داده یا‏‎ ‎‏بداند که یک سجده کم کرده است، باید اعاده کند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 243