کتاب نماز
افعال نماز
سلام نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سلام نماز

سلام نماز

مسأله 1 ـ ‏سلام در نماز واجب است و ظاهراً جزء نماز می باشد و جایز شدن کارهای‏‎ ‎‏منافی نماز و خارج شدن از نماز توقف بر سلام دارد. و سلام دو صیغه دارد: اول: ‏«اَلسَّلامُ‎ ‎عَلَیْنا وَعَلی عِبادِ الله ِ الصّالِحینَ» ‏و دوم: ‏«اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ»‏ به انضمام ‏«وَرَحْمَةُ الله ِ وَبَرَکاتُهُ» ‏بنابر احتیاط،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 202

‏اگرچه بنابر اقوی این ضمیمه مستحب است. و اگر صیغۀ اول را گفته باشد، صیغۀ دوم،‏‎ ‎‏جزء مستحب نماز می شود و در صورتی که صیغۀ اول را نگفته باشد، صیغۀ دوم ظاهراً‏‎ ‎‏جزء واجب نماز می باشد، و اکتفا کردن به صیغۀ دوم، بلکه اکتفا نمودن به صیغۀ اول هم‏‎ ‎‏جایز است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به صیغۀ اول ‏«اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِ الله ِ‎ ‎الصَّالِحینَ» ‏اکتفا ننماید. و اما‏ «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ الله ِ وَبَرَکاتُهُ» ‏از دنباله های تشهد است‏‎ ‎‏که با آن، کارهای منافی نماز، جایز نمی شود و ترک آن ـ نه عمداً و نه سهواً ـ نماز را باطل‏‎ ‎‏نمی کند، لکن احتیاط (مستحب) آن است که آن را ترک نکند، همان طور که احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که با مقدم داشتن صیغه اول ‏«اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَعَلی عِبادِ الله ِ الصّالِحینَ» ‏بین دو‏‎ ‎‏صیغه جمع کند، (هر دو سلام را به ترتیب بگوید).‏

مسأله 2 ـ ‏در هر دو صیغۀ سلام، عربی بودن و اعراب (صحیح) واجب است و در‏‎ ‎‏صورتی که (صحیح هیچ یک از آن دو را) نداند، واجب است یکی از آن دو را یاد بگیرد،‏‎ ‎‏چنان که با طمأنینه نشستن در حال سلام، واجب است و در حال سلام، تورک (که روی‏‎ ‎‏ران چپ بنشیند و روی پای راست را روی کف پای چپ قرار دهد) مستحب است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 203