باب دوم اعمال حج تمتع و در آن چند فصل است
فصل ششم بیتوته به منیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل ششم بیتوته به منیٰ

‏ ‏

فصل ششم بیتوته به منیٰ

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- واجب است بر حاج که شب یازدهم ذی الحجه و شب دوازدهم را در ‏‎ ‎‏منیٰ بیتوته کند؛یعنی در آن‌جا بماند از غروب آفتاب تا نصف شب.‏

‏مسأله 2- چند طایفه باید در شب سیزدهم تا نصف شب بمانند:‏

‏         اول- کسی که صید کرده است در احرام،و احتیاط واجب آن است که اگر صید را ‏‎ ‎‏گرفته باشد و نکشته باشد شب سیزدهم را بماند،لکن غیر از صید کردن چیزهای ‏‎ ‎‏دیگر که از صید بر مُحرم حرام است،مثل خوردن گوشت صید و نشان دادن صید به ‏‎ ‎‏صیاد و غیر آن را اگر اجتناب نکرده واجب نیست بیتوتۀ شب سیزدهم.‏

‏         دوم- کسی که نزدیکی با زن کرده در احرام چه در قُبُل و چه در دُبُر و چه با زن ‏‎ ‎‏خود یا اجنبیه.ولی غیر از جماع کارهای دیگر مثل بوسیدن و لمس و غیر آن را اگر ‏‎ ‎‏اجتناب نکرده واجب نمی‌شود بیتوتۀ شب سیزدهم.‏

‏         سوم- کسی که در روز دوازدهم کوچ نکرد از منیٰ و غروب شب سیزدهم را ‏‎ ‎‏درک کرد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 401

‏         مسأله 3- چند طایفه‌اند که واجب نیست در شب‌های یازده و دوازده و سیزدهم ‏‎ ‎‏در منیٰ بمانند:‏

‏         اول- بیماران و پرستاران آنها و دیگر کسانی که برای آنها مشقت داشته باشد ماندن ‏‎ ‎‏به هر عذری که باشد.‏

‏         دوم- کسانی که ترس آن دارند که اگر شب را بمانند مال آنها در مکه از بین می‌رود ‏‎ ‎‏به شرطی که مال مُعتَدٌّ به باشد.‏

‏سوم- شبان‌هایی که احتیاج دارد حیوانات آنها به چرانیدن در شب.‏

‏چهارم- کسانی که متکفل آب دادن به حجاج هستند در مکه.‏

‏         پنجم- کسانی که شب را در مکه بیدار باشند و به عبادت مشغول باشند تا صبح و ‏‎ ‎‏کار دیگر جز آن نکنند مگر کارهای ضروری از قبیل خوردن و آشامیدن به قدر احتیاج ‏‎ ‎‏و تجدید وضو.‏

‏         مسأله 4- کسی که در احرام عمرۀ تمتع از صید و زن اجتناب نکرده باید شب ‏‎ ‎‏سیزدهم بماند،و این حکم اختصاص به احرام حج ندارد.‏

‏         مسأله 5- مقدار شب که واجب است در این سه شب بیتوته کرد از اول شب است ‏‎ ‎‏تا نصف آن،پس کسی که از غروب بیتوته کرد در منیٰ تا نیمه شب مانع ندارد بعد از آن ‏‎ ‎‏بیرون برود،و احتیاط مستحب آن است که پیش از طلوع صبح وارد مکه نشود.‏

‏         مسأله 6- کسی که در اول شب بی‌عذر در منیٰ نبود احتیاط واجب آن است که قبل ‏‎ ‎‏از نیمه شب برگردد و تا صبح بماند.‏

‏         مسأله 7- نیمه شب را باید از اول غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب،و احتیاط آن است که از مغرب شرعی حساب کنند.‏

‏         مسأله 8- بیتوتۀ در منیٰ از عبادات است و باید با نیت خالص برای اطاعت ‏‎ ‎‏خداوند به‌جا آورد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 402

‏         مسأله 9- جایز نیست در غیر مکه مشغول عبادت شود و به منیٰ نرود،حتی در بین ‏‎ ‎‏راه منیٰ و مکه به احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 10- کسی که ترک کند بیتوته به منیٰ را در شبی که واجب است بماند برای ‏‎ ‎‏هر شبی یک گوسفند باید قربانی کند.‏

‏         مسأله 11- فرقی نیست در واجب بودن قربانی بین آن که از روی علم و عمد باشد ‏‎ ‎‏یا از روی نسیان باشد یا از روی ندانستن مسأله.‏

‏         مسأله 12- کسانی که در مکه تا صبح به عبادت مشغول بودند و نیامده‌اند به منیٰ ‏‎ ‎‏قربانی بر آنها واجب نیست.‏

‏         مسأله 13- چهار طایفه‌ای که در مسألۀ سوم گفته شد واجب نیست در منیٰ بمانند، ‏‎ ‎‏در صورتی که نماندند باید برای هر شب یک گوسفند کفاره قربانی کنند حتی دستۀ ‏‎ ‎‏سوم و چهارم به احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 14- گوسفندی که باید قربانی شود هیچ یک از شرایط هَدی را که در منیٰ ‏‎ ‎‏برای حج باید ذبح کند لازم نیست داشته باشد.‏

‏         مسأله 15- گوسفندی را که باید قربانی کند محل معیّنی ندارد حتی می‌تواند پس از ‏‎ ‎‏مراجعت به محل خود قربانی بکند اگرچه احتیاط آن است که در منیٰ قربانی کند.‏

‏         مسأله 16- اگر قسمتی از اول شب که باید در منیٰ بیتوته کرد،درک نشود یا زودتر ‏‎ ‎‏از نصف شب از منیٰ خارج شوند،احتیاط واجب آن است که یک گوسفند قربانی کنند ‏‎ ‎‏و فرقی بین صورت عذر و عدم عذر نیست.‏

‏         مسأله 17- کسانی که جایز است برای آنها کوچ کردن در روز دوازدهم باید بعد از ‏‎ ‎‏ظهر کوچ کنند و جایز نیست قبل از ظهر،و کسانی که در روز سیزدهم کوچ می‌کنند ‏‎ ‎‏مختارند هر وقت را بخواهند کوچ کنند.‏

‏ ‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 403

‏ ‏

مسائل متفرقه و استفتائات بیتوتۀ به منیٰ

‏         مسأله 1- اگر حاجی صبح دوازدهم به مکه بیاید واجب نیست برای نَفْر بعد از ‏‎ ‎‏ظهر به منیٰ برگردد گرچه رفتن او به مکه قبل از ظهر جایز نیست.‏

‏         مسأله 2- در کوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم زن‌ها هم حکم مردان را دارند ‏‎ ‎‏بنابراین اگر با عذر از رَمی در روز،شب دوازدهم رَمی کردند نمی‌توانند قبل از ظهر از ‏‎ ‎‏منیٰ کوچ کنند مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشند.‏

‏         مسأله 3- کسانی که در زمین‌های متصل به منیٰ که از منیٰ نیست در شب یازدهم و ‏‎ ‎‏دوازدهم بیتوته می‌کنند باید کفاره بدهند و برای هر شب یک گوسفند قربانی کنند ‏‎ ‎‏هرچند اعتقاد پیدا کرده باشند که آن‌جا از منیٰ است یا به گفتۀ اشخاص محلی،مطمئن ‏‎ ‎‏شده باشند.‏

‏         مسأله 4- اگر حاجی قبل از غروب آفتاب شب سیزدهم از منیٰ خارج شده و بعد ‏‎ ‎‏از غروب به منیٰ مراجعت کرده،واجب نیست شب را بماند و رَمی روز سیزدهم بر او ‏‎ ‎‏واجب نمی‌شود.‏

‏         5 س- بیتوتۀ در منیٰ اگر در غیر منیٰ انجام شود چه صورت دارد،و آیا اشخاص ‏‎ ‎‏جاهل به موضوع معذورند یا خیر؟‏

‏ج- باید قربانی کنند،و فرقی بین عالم و جاهل نیست.‏

‏         6 س- کسانی که مقداری از اول شب با عذر یا بدون عذر در خارج منیٰ بودند یا ‏‎ ‎‏قبل از نصف شب خارج شدند،در مناسک احتیاط استحبابی است نسبت به کفاره و ‏‎ ‎‏در تحریر احتیاط وجوبی،آیا کفاره واجب است یا خیر؟‏

‏ج- این احتیاط وجوبی است و ترک نشود.‏

‏         7 س- فرموده‌اید:کسی که بدون عذر نصف اول شب را در منیٰ نبود واجب است ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 404

‏نصف دوم را در منیٰ بماند،آیا کفارۀ ترک مَبیت را نیز باید بدهد؟‏

‏ج- باید کفاره هم بدهد.‏

‏         8 س- کسی که در شب یازدهم و دوازدهم باید در منیٰ باشد یا در مسجد الحرام ‏‎ ‎‏مشغول عبادت گردد،در مسجد الحرام مشغول عبادت می‌شود،ولی در بین آن از ‏‎ ‎‏خستگی مرتب چرت می‌زند و بیدار می‌شود،وظیفۀ او چیست؟ و سؤال دیگر در این ‏‎ ‎‏رابطه که اخیراً پشت بامی وسیع برای مسجد الحرام-زاده اللّه شرفاً-درست کرده‌اند، ‏‎ ‎‏آیا شب‌هایی که باید یا در منیٰ بماند و یا در مسجد الحرام مشغول عبادت باشد،ماندن ‏‎ ‎‏در آن‌جا و عبادت کردن کافی است یا نه؟‏

‏         ج- اگر به قدری خواب می‌رود که صدق نمی‌کند که تمام شب مشغول به عبادت ‏‎ ‎‏بوده،کافی نیست و باید کفاره بدهد.و عبادت در هر جای مکه کافی است.‏

‏         9 س- اینجانب شغلم حمله‌داری است،چندین سال قبل جایی را که یقین ‏‎ ‎‏داشتم جزء منیٰ است با حاجی‌ها بیتوته نموده‌ام و سال‌های بعد فهمیدم و برایم ‏‎ ‎‏یقین حاصل شد جایی که سال‌های قبل بیتوته نموده‌ایم خارج از منیٰ است آیا ‏‎ ‎‏کفاره بر این‌جانب و همۀ حجاج واجب است یا نه؟ و در صورتی که کفاره واجب ‏‎ ‎‏باشد،آیا کفارۀ حجاج بر عهدۀ خودشان است یا بر عهدۀ من؟ و آیا ابلاغ به حجاج ‏‎ ‎‏واجب است یا نه؟ و اگر بعضی از آنان مرده باشند یا دسترسی به آنان نباشد،تکلیف ‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏         ج- کفارۀ ترک بیتوتۀ خود شما بر شما واجب است،و کفارۀ دیگران بر شما واجب ‏‎ ‎‏نیست،و لازم نیست به آنان اعلام نمایید،و اگر فهمیدند کفاره بر خود آنان واجب ‏‎ ‎‏است،ولی اگر اجرت عمل صحیح و عملی که انجام شده تفاوتی دارد نسبت به تفاوت ‏‎ ‎‏باید رضایت حجاج تحصیل شود.‏

‏         10 س- علامت‌گذاری حدود منیٰ در سال‌های قبل با علامت‌گذاری الآن که به ‏‎ ‎‏وسیلۀ حکومت انجام گرفته فرق می‌کند،و اینجانب که شغلم حمله‌داری است در ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 405

‏سال‌های قبل با حجاج در قطعه‌زمینی بیتوته کرده‌ایم که اگر تعیین فعلی حکومت ‏‎ ‎‏صحیح باشد،بیتوتۀ ما در خارج از منیٰ بوده،و اگر تعیین قبلی صحیح باشد که ما یقین ‏‎ ‎‏به آن داریم طبق علمیت قبلی و نظر پیروان اهل مکه بیتوتۀ ما صحیح است،حال بنابر ‏‎ ‎‏این‌که تعیین حکومت صحیح باشد،آیا تکلیف ما نسبت به بیتوتۀ سال‌های قبل ‏‎ ‎‏چیست؟ و در صورت وجوب کفاره،آیا ابلاغ به همۀ حجاج لازم است یا نه؟ و آیا با ‏‎ ‎‏توجه به این که در فرض مسأله بیتوته ترک نشده بلکه اشتباه در مصداق بوده است، ‏‎ ‎‏نسبت به حجاج ضامن می‌باشم یا نه؟‏

‏         ج- اگر در محلی بیتوته کرده‌اید که یقین به منیٰ بودن آن داشته‌اید تا یقین ‏‎ ‎‏پیدا نکنید که خارج منیٰ بوده،قربانی لازم نیست،و در این صورت ابلاغ و اعلام ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏         11 س- آیا کسانی که عذر دارند از رَمی در روز می‌توانند شب دوازدهم برای روز ‏‎ ‎‏دوازدهم رَمی کنند و از منیٰ به مکه بیایند و دیگر برنگردند به منیٰ یا باید صبر کنند و ‏‎ ‎‏بعد از ظهر با مردم کوچ کنند؟‏

‏ج- می‌توانند بعد از مَبیت واجب،خارج شوند و لازم نیست صبر کنند.‏

‏         12 س- قبلاً سؤال شده است که آیا کسانی که خوف مشقت دارند می‌توانند شب ‏‎ ‎‏دوازدهم رَمی جمره نموده به مکه رفته و دیگر به منیٰ برنگردند؛و حضرت‌عالی ‏‎ ‎‏جواب فرموده‌اید در صورت عذر اشکال ندارد،ولی قبل از نصف شب نباید بیرون ‏‎ ‎‏بروند.با توجه به مسألۀ فوق این سؤال مطرح می‌شود که آیا خدمۀ کاروان‌ها نیز برای ‏‎ ‎‏پذیرایی از این قبیل زائرین می‌توانند به همراه آنان در شب رَمی نموده و به مکه بروند ‏‎ ‎‏و برای وقوف تا وقت شرعی روز دوازدهم دیگر به منیٰ برنگردند؟‏

‏         ج- وقوف در روز دوازدهم واجب نیست و آنچه واجب است کوچ نکردن قبل از ‏‎ ‎‏زوال است،و اشخاص ذکر شده می‌توانند بعد از نصف شب از منیٰ بروند و روز ‏‎ ‎‏دوازدهم برای رَمی به منیٰ برگردند ولو بعد از ظهر،و اگر قبل از ظهر آمدند بعد از ظهر ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 406

‏بیرون بروند و رَمی شب برای آنها کافی نیست.‏

‏         13 س- حاجی شب دوازدهم بعد از نصف شب از منیٰ خارج و به مکه می‌رود، ‏‎ ‎‏روز بعد برای رَمی به منیٰ می‌آید،آیا لازم است که قبل از ظهر به منیٰ بیاید یا چون ‏‎ ‎‏وظیفه‌ای غیر از رَمی ندارد بعد از ظهر هم می‌تواند بیاید؟‏

‏         ج- لازم نیست قبل از ظهر به منیٰ بیاید،هرچند اگر قبل از ظهر بیاید نمی‌تواند قبل ‏‎ ‎‏از ظهر کوچ کند.‏

‏         14 س- مدیر کاروانی زن‌ها را قبل از ظهر دوازدهم،از منیٰ خارج نمود،وظیفۀ آنان ‏‎ ‎‏که از مسأله اطلاع نداشتند و یا اگر متوجه مسأله بودند نمی‌توانستند بدون مدیر کاروان ‏‎ ‎‏و همراهان در منیٰ بمانند چیست؟‏

‏ج- با فرض این که عذر داشته‌اند مانع ندارد.‏

‏         15 س- مقدار شب برای کسی که در مکه به جای بیتوتۀ در منیٰ به عبادت مشغول ‏‎ ‎‏می‌شود،چقدر است؟ از مغرب تا طلوع فجر است یا تا طلوع آفتاب؟‏

‏ج- تا طلوع فجر حساب می‌شود.‏

‏         16 س- بعد از اعمال ثلاثۀ روز عید می‌خواهد برای طواف‌ها به مکه برود،ولی ‏‎ ‎‏می‌داند که اگر به مکه برود سه ساعت از مَبیت اول شب را درک نمی‌کند،آیا برود یا ‏‎ ‎‏نه؟ و اگر رفت کفاره دارد یا خیر؟‏

‏         ج- رفتن از منیٰ به مکه در فرض مرقوم مانع ندارد،ولی برای تأخیر باید ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 407