مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

‏ ‏

مسائل متفرقه

‏مسائل متفرقه‌ای که به صورت سؤال و جواب در آخر رساله‌های دیگر حضرت ‏‎ ‎‏مستطاب آیة اللّٰه العظمی یادداشت شده در این رساله هر کدام در محل مناسب خود ‏‎ ‎‏نوشته شد و قسمتی از آنها که مناسب با مسائل گذشته نبود در این‌جا بیان می‌شود.‏

‏         مسأله 2822- اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید،می‌تواند از آن جلوگیری ‏‎ ‎‏کند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد،می‌تواند از صاحب درخت ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏         مسأله 2823- جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد،اگر مثلاً به واسطه صلح یا بخشش ‏‎ ‎‏ملک او کرده باشد،نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد،پس گرفتن آن ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2824- اگر کسی بمیرد،ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری ‏‎ ‎‏میت نمایند ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی برداشت.‏

‏         مسأله 2825- اگر انسان غیبت مسلمانی را کند،احتیاط واجب آن است که اگر ‏‎ ‎‏مفسده‌ای پیدا نشود،از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید.و چنانچه ‏‎ ‎‏ممکن نباشد باید برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر به واسطه غیبتی که ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 583

‏کرده توهینی به آن مسلمان شده در صورتی که ممکن است،باید آن توهین را ‏‎ ‎‏برطرف نمایند.‏

‏         مسأله 2826- انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می‌داند خمس ‏‎ ‎‏نمی‌دهد،خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.‏

‏         مسأله 2827- آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است.غنا و حرام می‌باشد. ‏

‏و اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است.ولی اگر آن را با صدای ‏‎ ‎‏خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.‏

‏مسأله 2828- کشتن حیوانی که اذیت می‌رساند و مال کسی نیست،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2829- جایزه‌ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس‌انداز حساب ‏‎ ‎‏دارند می‌دهد،چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد و ضرر آن به کسی نمی‌رسد ‏‎ ‎‏حلال است.‏

‏         مسأله 2830- اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ‏‎ ‎‏ببرد،چنانچه صنعتگر جست‌وجو کند و از پیدا کردن صاحب آن نا امید شود،باید آن ‏‎ ‎‏را به نیت صاحبش صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 2831- سینه زدن در کوچه و بازار با این که زن‌ها عبور می‌کنند در صورتی که ‏‎ ‎‏سینه‌زن پیراهن پوشیده باشد.اشکال ندارد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و ‏‎ ‎‏مانند آن ببرند،مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.‏

‏         مسأله 2832- گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد،برای زن مانعی ندارد. ‏

‏ولی اگر زینت حساب شود،برای مرد جایز نیست.‏

‏         مسأله 2833- حرام است انسان استمناء کند؛یعنی با خود کاری کند که منی از او ‏‎ ‎‏بیرون آید.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 584

‏         مسأله 2834- تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ‏‎[1]‎‏.و ‏‎ ‎‏در این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا به واسطۀ مسخرۀ مردم تغییر نمی‌کند ‏‎ ‎‏پس کسی که اول تکلیف اوست،یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‌کنند، ‏‎ ‎‏چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن باشد حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2835- احتیاط واجب آن است که ‏‎[2]‎‏ولیّ بچه پیش از آن که بچه بالغ شود،او را ‏‎ ‎‏ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند،بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.‏

‏         مسأله 2836- اگر پدر و مادر فقیر باشند ‏‎[3]‎‏و نتوانند کاسبی کنند،فرزند آنان اگر بتواند، ‏‎ ‎‏باید خرجی آنان را بدهد.‏

‏         مسأله 2837- اگر کسی فقیر باشد ‏‎[4]‎‏و نتواند کاسبی کند،پدر او باید خرجی‏‎[5]‎‏ او را ‏‎ ‎‏بدهد.و اگر پدر ندارد،یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد.چنانچه فرزندی هم نداشته ‏‎ ‎‏باشد که بتواند خرجی او را بدهد،جدّ پدری او باید خرجی او را بدهد،و اگر جدّ ‏‎ ‎‏پدری هم ندارد،یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد،مادرش باید خرجی او را بدهد،و اگر ‏‎ ‎‏مادر هم ندارد،یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد،باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر، ‏‎ ‎‏با هم خرجی او را بدهند و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد،پدر مادر باید خرجی ‏‎ ‎‏او را بدهد.‏

‏         مسأله 2838- دیواری که مال دو نفر است،هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 585

‏دیگر آن را بسازد،یا سر تیر یا پایۀ عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد،یا به دیوار ‏‎ ‎‏میخ بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوار و ‏‎ ‎‏لباس انداختن روی آن اشکال ندارد،اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی ‏‎ ‎‏نیستم،انجام اینها هم جایز نیست.‏

‏مسأله 2839- عکاسی و نقاشی صورت،مکروه است.‏

‏         مسأله 2840- درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده،اگر انسان نداند ‏‎ ‎‏صاحبش راضی است،نمی‌تواند ‏‎[6]‎‏از میوۀ آن بچیند و اگر میوۀ آن را روی زمین هم ‏‎ ‎‏ریخته باشد،نمی‌تواند ‏‎[7]‎‏آن را بردارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 586

  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -واجب نیست.
  • -میزان نداشتن خرجی برای زندگانی است فعلاً نه فقیر بودن به معنای نداشتن مخارج‌سال است و در کسب هم اگر کسب مناسب شأن و حال آنها نباشد لازم نیست کسب کنند و باید فرزند خرج آنها بدهد.
  • -به آن معنایی که در مسأله پیش گفته شد،و در کسب هم همان طور.
  • اگر فرزندی نداشته باشد و الا به طور شرکت باید خرجی او را بدهند.
  • -بنابر احتیاط.
  • -بنابر احتیاط.