احکام حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است

‏ ‏

احکام حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است

‏         مسأله 2795- اگر کسی با یکی از محرم‌های خود که مثل مادر و خواهر با او نسبت ‏‎ ‎‏دارند زنا کند،به حکم حاکم شرع باید او را بکشند و همچنین است اگر مرد کافر با زن ‏‎ ‎‏مسلمان زنا کند.و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام دادن یکی از حدها باعث ‏‎ ‎‏می‌شود که مردم کار نامشروع نکنند و دنیا و آخرت آنان را حفظ می‌کند و منفعتش ‏‎ ‎‏برای آنان بیشتر است از این که چهل روز باران ببارد.‏

‏         مسأله 2796- اگر مرد آزادی زنا کند،باید او را صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا ‏‎ ‎‏کند و در هر دفعه صد تازیانه‌اش بزنند.در دفعۀ چهارم باید او را بکشند.ولی کسی که ‏‎ ‎‏زن عقدی دائمی دارد،و در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده و هر ‏‎ ‎‏وقت هم بخواهد می‌تواند با او نزدیکی کند،اگر با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند، ‏‎ ‎‏باید او را سنگسار نمایند.‏

‏         مسأله 2797- اگر مردی ببیند که کسی با زن او زنا می‌کند،چنانچه نترسد که به او ‏‎ ‎‏ضرری بزنند،می‌تواند هر دو را بکشد.و اگر آنان را نکشد،آن زن بر او حرام نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2798- اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند،باید هر دوی آنان ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 576

‏را بکشند و حاکم شرع می‌تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد.یا سنگسار کند،یا زنده ‏‎ ‎‏با آتش بسوزاند،یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و یا دیواری ‏‎ ‎‏را روی او خراب کند.‏

‏         مسأله 2799- اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به نا حق کسی را بکشد در صورتی ‏‎ ‎‏که قاتل و کسی که به او دستور داده،هر دو مکلف و عاقل باشند،قاتل را باید کشت و ‏‎ ‎‏کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.‏

‏         مسأله 2800- اگر فرزند،پدر یا مادر را عمداً بکشد،باید او را بکشند.ولی اگر پدری ‏‎ ‎‏فرزند خو را عمداً بشکد،باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و ‏‎ ‎‏هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را بزنند.‏

‏         مسأله 2801- هر گاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد،حاکم شرع از سی تا نود ‏‎ ‎‏هر قدر صلاح می‌داند،تازیانه به او می‌زند.و روایت شده است که خداوند عالم ‏‎ ‎‏دهانه‌ای از آتش به دهان او می‌زند و ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و ‏‎ ‎‏غضب بر او لعنت می‌کنند و جهنم برای او مهیّا خواهد بود.ولی اگر توبه کند توبۀ او ‏‎ ‎‏قبول می‌شود.‏

‏         مسأله 2802- اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا مرد و پسر را برای لواط به هم برساند، ‏‎ ‎‏چنانچه آن کس زن باشد،باید هفتاد و پنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد،بعد از ‏‎ ‎‏هفتاد و پنج تازیانه باید سر او را بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از محلی که در ‏‎ ‎‏آن محل این کار را کرده بیرونش کنند.‏

‏         مسأله 2803- اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند،یا با پسری لواط نماید و بدون آن که او ‏‎ ‎‏را بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد،کشتن او جایز است.‏

‏         مسأله 2804- اگر کسی به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و آزاد است نسبت زنا یا ‏‎ ‎‏لواط بدهد،یا ولدالزنا بگوید،باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 577

‏         مسأله 2805- کسی که مکلف و عاقل است اگر از روی اختیار شراب بخورد،در دفعه ‏‎ ‎‏اول و دوم باید تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند و هشتاد تازیانه به او بزنند و در ‏‎ ‎‏دفعه سوم یا چهارم باید او را بکشند.‏

‏         مسأله 2806- کسی که مکلف و عاقل است اگر چهار نخود و نیم طلای سکّه‌دار یا چیز ‏‎ ‎‏دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد.چنانچه شرطهایی را که در شرع برای ‏‎ ‎‏آن معیّن شده دارا باشد،در دفعۀ اول باید چهار انگشت دست راست او از بیخ ببرند و ‏‎ ‎‏کف دست و شست او را بگذارند و در دفعۀ دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از ‏‎ ‎‏وسط قدم ببرند و در دفعۀ سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد خرج ‏‎ ‎‏او را از مال خودش و اگر ندارد از بیت‌المال بدهند و در صورتی که در زندان دزدی ‏‎ ‎‏کند،باید او را بکشند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 578