احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
شرایط سر بریدن حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط سر بریدن حیوان

‏ ‏

شرایط سر بریدن حیوان

‏مسأله 2603- سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:‏

‏         اول: کسی که سر حیوان را می‌برد چه مرد باشد چه زن،باید مسلمان باشد و اظهار ‏‎ ‎‏دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نکند.و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد؛یعنی خوب و ‏‎ ‎‏بد را بفهمد،می‌تواند سر حیوان را ببرد.‏

‏         دوم: سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد ولی چنانچه آهن پیدا نشود و ‏‎ ‎‏طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می‌میرد،با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند ‏‎ ‎‏مانند شیشه و سنگ تیز،می‌شود سر آن را برید.‏

‏         سوم: در موقع سر بریدن،صورت و دست و پا ‏‎[1]‎‏و شکم حیوان رو به قبله باشد و ‏‎ ‎‏کسی که می‌داند باید رو به قبله سر ببرد،اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند حیوان ‏‎ ‎‏حرام می‌شود ولی اگر فراموش کند،یا مسأله را نداند،یا قبله را اشتباه کند،یا نداند قبله ‏‎ ‎‏کدام طرف است،یا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد.‏

‏         چهارم: وقتی می‌خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر ‏‎ ‎‏بریدن،نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم‌اللّٰه کافی است و اگر بدون قصد سر ‏‎ ‎‏بریدن نام خدا را ببرد،آن حیوان پاک نمی‌شود و گوشت آن هم حرام است،ولی اگر از ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 527

‏روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد.‏

‏         پنجم: حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند ‏‎[2]‎‏.اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را ‏‎ ‎‏حرکت دهد،یا پای خود را به زمین زند و نیز احتیاط واجب آن است که به اندازۀ ‏‎ ‎‏معمول خون از بدن حیوان بیرون آید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 528

  • -لازم نیست دست و پا رو به قبله باشد همین قدر که جلو بدن باشد کافی است.
  • -همین قدر که حرکتی بکند که معلوم شود زنده بوده کافی است،و احتیاطی که گفته شده‌واجب نیست.