احکام طلاق
احکام رجوع کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام رجوع کردن

‏ ‏

احکام رجوع کردن

‏         مسأله 2533- در طلاق رجعی مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند:اول: ‏

‏حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.دوم:کاری ‏‎ ‎‏کند که از آن بفهمند رجوع کرده است.‏

‏         مسأله 2534- برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد،یا به زن خبر دهد،بلکه ‏‎ ‎‏اگر بدون این که کسی بفهمد،بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است.‏

‏         مسأله 2535- مردی که زن خود را طلاق رجعی داده،اگر مالی از او بگیرد و با او صلح ‏‎ ‎‏کند که به او رجوع نکند،حق رجوع او از بین نمی‌رود.‏

‏         مسأله 2536- اگر زنی را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند.یا دوبار او را طلاق دهد و ‏‎ ‎‏بعد از هر طلاق عقدش کند،بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است،ولی اگر بعد از ‏‎ ‎‏طلاق سوم به دیگری شوهر کند،با چهار شرط به شوهر اول حلال می‌شود؛یعنی ‏‎ ‎‏می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید: اول: آن که عقد شوهردوم همیشگی باشد،و اگر ‏‎ ‎‏مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند،بعد از آن که از او جدا شد،شوهر اول ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 512

‏نمی‌تواند او را عقد کند. دوم: شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند. سوم: شوهر دوم ‏‎ ‎‏طلاقش دهد یا بمیرد. چهارم: عدّۀ طلاق یا عدّۀ وفات شوهر دوم تمام شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 513