احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است

‏ ‏

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است

‏مسأله 2483- شیردادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:‏

‏         اول: بچه شیر زن زنده را بخورد،پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد ‏‎ ‎‏فایده ندارد.‏

‏         دوم: شیر آن زن از حرام نباشد،پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچۀ ‏‎ ‎‏دیگر بدهند،به واسطۀ آن شیر،بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏سوم: بچه شیر را از پستان بمکد،پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد.‏

‏         چهارم: شیر،خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد. ‏

‏         پنجم: شیر از یک شوهر باشد.پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند،بعد شوهر ‏‎ ‎‏دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن،شیری که از شوهر اول داشته باقی ‏‎ ‎‏باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 501

‏شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد،آن بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏         ششم: بچه به واسطۀ مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏کسانی که به واسطۀ شیر خوردن به آن بچه محرم می‌شوند،باید با او ازدواج نکنند،و ‏‎ ‎‏نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏         هفتم: پانزده مرتبه،یا یک شبانه‌روز به طوری که در مسأله بعد گفته می‌شود شیر ‏‎ ‎‏سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و ‏‎ ‎‏گوشت در بدنش روییده است،بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند،احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است کسانی که به واسطۀ شیر خوردن او به او محرم می‌شوند،با او ازدواج نکنند و ‏‎ ‎‏نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏         هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال،او را شیر دهند ‏‎ ‎‏به کسی محرم نمی‌شود،بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال،چهارده مرتبه و بعد ‏‎ ‎‏از آن،یک مرتبه شیر بخورد،به کسی محرم نمی‌شود،ولی چنانچه از موقع زاییدن زن ‏‎ ‎‏شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد آن بچه به ‏‎ ‎‏کسانی که گفته شد،محرم می‌شود.‏

‏         مسأله 2484- باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولی اگر ‏‎ ‎‏کمی غذا بخورد که نگویند در بین،غذا خورده اشکال ندارد،و نیز باید پانزده مرتبه را ‏‎ ‎‏از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه ‏‎ ‎‏بدون فاصله شیر بخورد،ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند،یا کمی صبر کند، ‏‎ ‎‏که از اولی که پستان در دهان می‌گیرد تا وقتی سیر می‌شود،یک دفعه حساب شود ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2485- اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد،بعد شوهر دیگر کند و از ‏‎ ‎‏شیر آن شوهر هم بچۀ دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‌شوند،اگرچه ‏‎ ‎‏بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 502

‏         مسأله 2486- اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد،همۀ آنان به یکدیگر ‏‎ ‎‏و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2487- اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم،بچه‌ای ‏‎ ‎‏را شیر دهد،همۀ آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همۀ آن زن‌ها محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2488- اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت ‏‎ ‎‏مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2489- اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد خواهر و ‏‎ ‎‏برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2490- انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود،با زن‌هایی که به واسطۀ شیر ‏‎ ‎‏خوردن،خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده‌اند ازدواج کند.و نیز اگر با پسری لواط ‏‎ ‎‏کند،احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را که ‏‎ ‎‏رضاعی هستند؛یعنی به واسطۀ شیر خوردن دختر و خواهر و مادر او شده‌اند،برای ‏‎ ‎‏خود عقد نکند.‏

‏         مسأله 2491- زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی‌شود،اگرچه احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که با او ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 2492- انسان نمی‌تواند با دو خواهر،اگرچه رضاعی باشند؛یعنی به واسطۀ شیر ‏‎ ‎‏خوردن خواهر یکدیگر شده باشند،ازدواج کند،و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد ‏‎ ‎‏بفهمد خواهر بوده‌اند،در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است و ‏‎ ‎‏اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 2493- اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 503

‏شوهرش بر او حرام نمی‌شود،اگرچه بهتر آن است که احتیاط کنند:اول:برادر و ‏‎ ‎‏خواهر خود را.دوم:عمو و عمه و دایی و خاله خود را.سوم:اولاد عمو و اولاد دایی ‏‎ ‎‏خود را.چهارم:برادرزادۀ خود را.پنجم:برادر شوهر،یا خواهر شوهر خود را.ششم: ‏

‏خواهرزادۀ خود،یا خواهرزادۀ شوهرش را.هفتم:عمو و عمه و دایی و خالۀ شوهرش ‏‎ ‎‏را.هشتم:نوۀ زن دیگر شوهر خود را.‏

‏         مسأله 2494- اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد به انسان محرم ‏‎ ‎‏نمی‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید.‏

‏         مسأله 2495- مردی که دو زن دارد،اگر یکی از آن دو زن،فرزند عموی زن دیگر را ‏‎ ‎‏شیر دهد،زنی که فرزند عموی او شیر خورده،به شوهر خود حرام نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 504

  • -بلکه اقوا.