احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام شیردادن

‏ ‏

احکام شیردادن

‏         مسأله 2473- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله 2483 گفته خواهد شد،شیر ‏‎ ‎‏دهد،آن بچه به این عدّه محرم می‌شود: اول: خود زن و آن را مادر رضاعی می‌گویند. ‏

‏دوم: شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می‌گویند. سوم: پدر و مادر آن ‏‎ ‎‏زن هر چه بالا روند،اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه‌هایی که از آن زن ‏‎ ‎‏به دنیا آمده‌اند،یا به دنیا می‌آیند. پنجم: بچه‌های اولاد آن زن هرچه پایین روند،چه از ‏‎ ‎‏اولاد او به دنیا آمده،یا اولاد او آن بچه‌ها را شیر داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن ‏‎ ‎‏زن اگرچه رضاعی باشند؛یعنی به واسطۀ شیرخوردن،با آن زن خواهر و برادر شده ‏‎ ‎‏باشند. هفتم: عمو و عمۀ آن زن اگرچه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن ‏‎ ‎‏اگرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است،هرچه پایین ‏‎ ‎‏روند،اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن ‏‎ ‎‏شوهر است،هر چه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست ‏‎ ‎‏اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو و عمه و دایی و خالۀ شوهری ‏‎ ‎‏که شیر مال اوست هر چه بالا روند،اگرچه رضاعی باشند.و نیز عدّۀ دیگری هم که در ‏‎ ‎‏مسائل بعد گفته می‌شود،به واسطۀ شیر دادن محرم می‌شوند.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 499

‏         مسأله 2474- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسألۀ 2483 گفته می‌شود شیر دهد، ‏‎ ‎‏پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند.و نیز ‏‎ ‎‏نمی‌تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است،اگر چه دخترهای رضاعی ‏‎[1]‎‏او ‏‎ ‎‏باشند برای خود عقد نماید ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند. ‏

‏اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند،و نگاه محرمانه؛یعنی نگاهی ‏‎ ‎‏که انسان می‌تواند به محرم‌های خود کند،به آنان ننماید.‏

‏         مسأله 2475- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسألۀ 2483 گفته می‌شود شیر دهد، ‏‎ ‎‏شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی‌شود،ولی احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید،و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن ‏‎ ‎‏بچه محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2476- اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد،به برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود.و نیز ‏‎ ‎‏خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2477- اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن ‏‎ ‎‏نزدیکی نماید،دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.‏

‏         مسأله 2478- اگر انسان با دختری ازدواج کند،دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را ‏‎ ‎‏شیر کامل داده ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2479- انسان نمی‌تواند با دختری که مادر،یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل ‏‎ ‎‏داده ازدواج کند.و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد،انسان ‏‎ ‎‏نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند ‏‎ ‎‏بعد مادر یا مادربزرگ یا زن پدر ‏‎[2]‎‏او آن دختر را شیر دهد،عقد باطل می‌شود. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 500

‏         مسأله 2480- با دختری که خواهر،یا زن برادر انسان ‏‎[3]‎‏او را شیر کامل داده نمی‌شود ‏‎ ‎‏ازدواج کرد،و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده،یا نوۀ خواهر یا نوۀ برادر ‏‎ ‎‏انسان آن دختر را شیر داده باشد.‏

‏         مسأله 2481- اگر زنی بچۀ دختر خود را شیر دهد،آن دختر به شوهر خود حرام ‏‎ ‎‏می‌شود.و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ‏

‏ولی اگر بچۀ پسر خود را شیر دهد،زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر ‏‎ ‎‏شوهر خود حرام نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2482- اگر زن پدر دختری،بچۀ شوهر آن دختر را شیر دهد ‏‎[4]‎‏،آن دختر به ‏‎ ‎‏شوهر خود حرام می‌شود،چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 501

  • -در رضاعی به احتیاط واجب.
  • -اگر از شیر پدر او بدهد.
  • -اگر از شیر برادر او داده.
  • -و شیر از پدر باشد.