احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
مسائل متفرقۀ زناشویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ زناشویی

‏ ‏

مسائل متفرقۀ زناشویی

‏مسأله 2452- کسی که به واسطۀ نداشتن زن به حرام می‌افتد،واجب است زن بگیرد.‏

‏         مسأله 2453- اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود ‏‎ ‎‏که باکره نبوده،می‌تواند عقد را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2454- ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آن‌جا نیست و ‏‎ ‎‏دیگری هم نمی‌تواند وارد شود حرام است ‏‎[1]‎‏چه به ذکر خدا مشغول باشند یا به ‏‎ ‎‏صحبت دیگر،خواب باشند یا بیدار.ولی اگر طوری باشد که کس دیگر بتواند وارد ‏‎ ‎‏شود،یا بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد در آن‌جا باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2455- اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، ‏‎ ‎‏عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.‏

‏         مسأله 2456- مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود،یا حکم ضروری دین ‏‎[2]‎‏یعنی ‏‎ ‎‏حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار ‏‎ ‎‏کند،در صورتی که بداند آن حکم،ضروری دین است مرتد می‌شود.‏

‏         مسأله 2457- اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسألۀ ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 496

‏پیش گفته شد مرتد شود،عقد او باطل می‌گردد.و همچنین است اگر بعد از نزدیکی ‏‎ ‎‏مرتد شود ولی یائسه باشد؛یعنی اگر سیده است شصت سال و اگر سیده نیست پنجاه ‏‎ ‎‏سال او تمام شده باشد،اما اگر یائسه نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق گفته ‏‎ ‎‏خواهد شد عدّه نگهدارد،پس اگر در بین عدّه،مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر ‏‎ ‎‏عدّه مرتد بماند عقد باطل است.‏

‏         مسأله 2458- مردی که مسلمان‌زاده است ‏‎[3]‎‏اگر مرتد شود زنش بر او حرام می‌شود و ‏‎ ‎‏باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عدّۀ وفات نگهدارد.‏

‏         مسأله 2459- مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر پیش ‏‎ ‎‏از نزدیکی با عیالش مرتد شود،عقد او باطل می‌گردد،و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود، ‏‎ ‎‏چنانچه زن او در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند باید آن زن به مقداری که در ‏‎ ‎‏احکام طلاق گفته می‌شود عدّه نگهدارد،پس اگر پیش از تمام شدن عدّه،شوهر او ‏‎ ‎‏مسلمان شود عقد باقی وگرنه باطل است.‏

‏         مسأله 2460- اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم ‏‎ ‎‏قبول کند،نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.‏

‏         مسأله 2461- اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد،انسان می‌تواند آن ‏‎ ‎‏دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر خود ‏‎ ‎‏عقد کند می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2462- اگر زنی از زنا آبستن شود،در صورتی که خود آن زن،یا مردی که با او ‏‎ ‎‏زنا کرده،یا هر دوی آنان مسلمان باشند،برای آن زن جایز نیست بچه را سقط کند ‏‎[4]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 497

‏         مسأله 2463- اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّۀ کسی هم نیست زنا کند، ‏‎ ‎‏چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود،در صورتی که ندانند از نطفۀ ‏‎ ‎‏حلال است یا حرام،آن بچه حلال‌زاده است.‏

‏         مسأله 2464- اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند،چنانچه زن هم ‏‎ ‎‏نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید،حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‌باشد ولی ‏‎ ‎‏اگر زن می‌دانسته که در عدّه است شرعاً بچه،فرزند پدر است،و در هر دو صورت ‏‎ ‎‏عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می‌باشند.‏

‏         مسأله 2465- اگر زن بگوید یائسه‌ام نباید حرف او را قبول کرد،ولی اگر بگوید شوهر ‏‎ ‎‏ندارم حرف او قبول می‌شود.‏

‏         مسأله 2466- اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد،کسی بگوید آن زن شوهر ‏‎ ‎‏داشته و زن بگوید نداشتم،چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته،باید حرف ‏‎ ‎‏زن را قبول کرد.‏

‏         مسأله 2467- تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند ‏‎[5]‎

‏         مسأله 2468- مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است؛یعنی مکلّف شده، ‏‎ ‎‏عجله کنند،حضرت صادق علیه السلام فرمودند:یکی از سعادت‌های مرد آن است که ‏‎ ‎‏دخترش در خانۀ او حیض نبیند.‏

‏         مسأله 2469- اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 2470- کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه‌ای پیدا کند آن بچه ‏‎ ‎‏حلال‌زاده است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 498

‏         مسأله 2471- هرگاه مرد در روزۀ ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند ‏‎ ‎‏معصیت کرده،ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید حلال‌زاده است.‏

‏         مسأله 2472- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّۀ وفات که مقدار ‏‎ ‎‏آن در احکام طلاق گفته خواهد شد،شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید از ‏‎ ‎‏شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده ‏‎ ‎‏باشد،زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او ‏‎ ‎‏هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 499

  • -حرام نیست و اگر خوف فتنه باشد باید بیرون برود.
  • -اگر انکار ضروری برگردد به انکار خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وگرنه مرتد نیست.
  • -اگر پدر یا مادر او در حال نطفه بستن مسلمان باشد،و بچه که به حد بلوغ رسید اظهاراسلام کند این حکم را دارد.
  • -اختصاص به مسلم ندارد.
  • -اگر مادر آزاد و مسلمان و عاقل باشد.