احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عقد

‏ ‏

احکام عقد

‏         مسأله 2372- در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم،باید صیغه خوانده شود و تنها ‏‎ ‎‏راضی بودن زن و مرد کافی نیست،و صیغۀ عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند،یا ‏‎ ‎‏دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.‏

‏         مسأله 2373- وکیل لازم نیست مرد باشد،زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از ‏‎ ‎‏طرف دیگری وکیل شود.‏

‏         مسأله 2374- زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است،نمی‌توانند به ‏‎ ‎‏یکدیگر نگاه محرمانه نمایند،و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت ‏‎ ‎‏نمی‌کند ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام کافی است.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 482

‏         مسأله 2375- اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی درآورد و ‏‎ ‎‏ابتدای ده روز را معیّن نکند آن وکیل می‌تواند ‏‎[1]‎‏هر وقت که بخواهد او را ده روزه به ‏‎ ‎‏عقد آن مرد درآورد ولی اگر معلوم باشد که زن،روز یا ساعت معیّنی را قصد کرده،باید ‏‎ ‎‏صیغه را مطابق قصد او بخواند.‏

‏         مسأله 2376- یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف دو ‏‎ ‎‏نفر وکیل شود و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور ‏‎ ‎‏دائم یا غیر دائم عقد کند،ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 483

  • -در صورتی که از گفته زن ظاهر شود که چنین اختیاری داده است.